เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

งานผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี (15 มิ.ย. - 14 ก.ค. 58)

24 มิถุนายน 2558
7,111
อุบลราชธานี/ เมื่อเร็วๆ นี้ นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน ประจำปี 2558 ที่ สวนผลไม้คุณเรืองศักดิ์ ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี การจัดงานดังกล่าวมีเกษตรกร ภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น ร่วมกันจัดงานขึ้น ระหว่างวันที่15 มิถุนายน ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 รวมเป็นเวลา 1 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตรชาวสวนอำเภอน้ำยืน และการส่งเสริมการลงทุน และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของอำเภอน้ำยืน ให้เป็นที่รูจักแพร่หลายสำหรับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป

การจัดงานดังกล่าวมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกเที่ยวชมชิม ช็อป ผลไม้ ประกอบด้วย เงาะ ทุเรียน มังคุด สะตอ มะม่วง ชมพู่. ฝรั่งและลำไย ภายในสวนของเกษตรกรทุกตำบลของในพื้นที่อำเภอน้ำยืน ซึ่งเป็นผลไม้คุณภาพดีที่ปลอดสารเคมีโดยเกษตรกรชาวสวนจะบำรุงรักษาพืชผลไม้โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการจำหน่ายผลไม้ของเกษตรกรชาวสวนตำบลบุเปือย ที่จุดชมวิว องค์การบริหารส่วนตำบลบุเปือย ระหว่างวันที่ 17 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 และ ในระหว่างวันที่ 3 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ก็จะเป็นการจัดงานเทศกาลชิมผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำยืน อีกด้วย จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ไปเที่ยวชมและชิมพร้อมทั้งซื้อผลไม้ราคาถูกได้ในงานดังกล่าว---------------------- ^ ^ ----------------------
ที่มา :
"น้ำยืน จัดงานผลไม้และของดีชวนนักนักเที่ยวร่วมชิมช็อป-ภูมิภาค".บ้านเมือง.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.banmuang.co.th/news/region/19560