เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พณ.ชงแผนเยียวยาเกษตรกร

24 มิถุนายน 2558
2,089
พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ในวันพรุ่งนี้ เพื่อขออนุมัติงบกลางปี 2558 เร่งด่วนจำนวน 51,379 ล้านบาท ใช้ในการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อแก้ปัญหาการเกษตรในพื้นที่ภัยแล้งจำนวน 268 แห่ง โดยมีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กองบัญชาการกองทัพไทย และกองทัพบก เป็นหน่วยดำเนินการ โดยต้องการให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมพิจารณาด้วย

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 24 มิ.ย.นี้ ยังไม่มีการเสนอวาระมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร เนื่องจากต้องรอเข้าที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจในวันที่ 24 มิ.ย.นี้ ก่อนนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.ได้มีการหารือถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ซึ่งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลเสนอต่อที่ประชุม ครม. เศรษฐกิจในวันที่ 24 มิ.ย. โดยจะเป็นมาตรการระยะสั้น และใช้เงินจำนวนไม่มากเท่ากับการช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ 1,000 บาทขณะเดียวกันจะมีมาพิจารณาปรับโครงสร้าง ระบบชลประทานใหม่ และปรับแผนงานโครงการบริหารจัดการน้ำใหม่ ที่มี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ เป็นประธานส่วนการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ยืนยันว่าจะได้ผล เพราะมีน้ำอยู่ในระดับความลึก 50-100 เมตร ซึ่งสามารถดึงน้ำมาใช้ได้ ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวจะมีการผันน้ำจากแม่น้ำสาละวิน และแม่น้ำโขง ซึ่งขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งทุกประเทศสามารถนำมาใช้ได้แต่ต้องเหลือระดับน้ำที่ไม่ต่ำกว่าข้อตกลง และไม่ทำให้ประเทศอื่นเดือดร้อนด้วย"ที่ประชุม ครม.วันนี้ยังไม่ได้พิจารณามาตรการให้การช่วยเหลือเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้งเนื่องจากนายกรัฐมนตรีติดภารกิจในต่างประเทศ จึงต้องนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจในวันพรุ่งนี้ โดยมีมาตรการช่วยเหลือทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เบื้องต้นต้องพิจารณาแนวทางช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวนาปีไปแล้ว 4.3 ล้านไร่ และผู้ที่รัฐบาลขอให้ชะลอออกไปก่อน 1 ล้านไร่ จึงต้องหาแนวทางเยียวยา"พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงกรณีการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง ว่า ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสอบถามแล้วการเจาะบ่อน้ำบาดาลตรงไหน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นผู้ชี้เป้า จากนั้นทางกระทรวงทรัพฯ จะเป็นผู้พิจารณาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ต้องปรับตรงไหน อย่างไรส่วนเรื่องงบประมาณเดิมคาดว่าจะใช้งบประมาณ 51 ล้านบาท โดยจะใช้งบจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่เหลืออยู่แก้ปัญหา--------------------- ^ ^ ----------------------
ที่มา :
"เศรษฐกิจ".บ้านเมือง.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.banmuang.co.th/news/economy/19746