เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สนง.เกษตรสงขลา มอบพันธุ์ผักเหลียงให้เกษตรกรทุ่งหวัง พร้อมให้ความรู้การปลูกแซมยางพารา

18 มิถุนายน 2558
2,639
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - นักวิชาการเกษตร สนง.การเกษตรสงขลา ลงพื้นที่ ต.ทุ่งหวัง จ.สงขลา ให้ความรู้เรื่องการปลูก และการดูแลรักษาผักเหลียงร่วมกับการปลูกยางพารา พร้อมมอบพันธุ์ผักเหลียงให้เป็นแนวทางในการสร้างรายได้ เพิ่มพูนความรู้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา ผู้สนใจเข้าร่วม จำนวน 50 คน

วันนี้ (18 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดทุ่งหวังใน ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา นายอนันต์ คูบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ให้ความรู้เรื่องผักเหลียงพืชร่วมยางพาราเกี่ยวกับการปลูก และการดูแลรักษาผักเหลียง รวมทั้งเข้าไปดูแลพื้นที่แปลงปลูกร่วมยางให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนำร่องปลูกพืชร่วมยางพารา ชุดแรก จำนวน 50 คน

ซึ่งเป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง เนื่องจากพื้นที่ในเขตตำบลทุ่งหวัง ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำสวนยางพารา สวนผลไม้ ปลูกผัก โดยเฉพาะยางพารา มีพื้นที่ปลูกประมาณ 21,000 ไร่ ทำให้เกิดการสร้างงานจากการรับจ้างกรีดยางพาราเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากราคาน้ำยางพาราตกต่ำลดลงมาก ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ต้องขาดรายได้เพราะราคาน้ำยาง จึงต้องมีการหารายได้เข้ามาเสริม การปลูกพืชร่วมยางเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เจ้าของสวนยาง

โดยผักเหลียงเป็นผักพื้นบ้านที่ชอบขึ้นอยู่ในที่ร่ม ดินร่วนซุย มีความอุดมสมบูรณ์สูง และต้องเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกชุกต่อเนื่อง ผักเหลียงจึงเหมาะสำหรับพื้นที่ภาคใต้ และกลายเป็นผักพื้นถิ่นที่คนใต้นิยมทาน และนิยมปลูกแซมสวนยางพาราไว้เป็นพืชเสริมรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง จึงได้จัดทำโครงการปลูกพืชร่วมยางพารา เพื่อเป็นหนทางในการสร้างรายได้ และเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราอีกด้วย โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนำร่องปลูกพืชร่วมยางพารา ชุดแรก จำนวน 50 คน ได้รับการแจกผักเหลียงคนละ 50 ต้น เพื่อนำไปปลูกในแปลงปลูกพืชร่วมยางพารา
นายอนันต์ คูบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานการเกษตรอำเภอเมืองสงขลา กล่าวว่า สำหรับประโยชน์ของผักเหลียงซึ่งเป็นพืชร่วมยางที่อยู่กับยางได้ มีอายุยืนยาวเท่ากับยาง สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต คือ ยอดของผักเหลียง อาทิตย์ละ 3 วัน เป็นรายได้เสริมของชาวสวนยาง เมื่อเปรียบเทียบกับราคายางในขณะนี้ ผลผลิตผักเหลียงจะทำรายได้ต่อเดือนให้เกษตรกรสูงกว่ายางพารา ถ้าเราปลูกในสวนยางก็จะมีรายได้เป็น 2 ทาง คือ ได้ทั้งยางพารา และผักเหลียงด้วย ตอนนี้ตลาดหาดใหญ่ ตลาดสงขลาเยอะ แต่ปริมาณการผลิตมันได้นิดเดียว ผลผลิตในตำบลทุ่งหวังมีอยู่ไม่ถึง 10 แปลง ทาง อบต.ทุ่งหวัง ได้สนับสนุนงบประมาณโดยตั้งเป้าว่าจะทำสัก 3 ปี เพื่อให้ได้เกษตรกร 1,000 กว่าราย เพื่อให้เห็นผลประโยชน์ตรงนี้

----------------------- ^ ^ -------------------------
ที่มา :
"ภูมิภาค".ผู้จัดการ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9580000068915&Keyword=%e0%a1%c9%b5%c3