เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวนาบุรีรัมย์โคม่า! นาข้าวขาดน้ำแห้งตายเสียหายแล้วกว่า 2.7 แสนไร่

18 มิถุนายน 2558
2,223
บุรีรัมย์ - เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์สั่งให้เกษตรอำเภอ และตำบลเร่งสำรวจนาข้าวเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งต้นข้าวแห้งตายเสียหายรายงานจังหวัดพิจารณาประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินจ่ายเงินชดเชยเยียวยา เบื้องต้นมีรายงานนาข้าวขาดน้ำ คาดเสียหายแล้วกว่า 272,000 ไร่

วันนี้ (18 มิ.ย.) นายวันชัย ทิพย์อักษร เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งว่า จังหวัดบุรีรัมย์ยังคงประสบปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้หลายพื้นที่มีฝนตกน้อยและทิ้งช่วง ส่งผลให้นาข้าวของเกษตรกรที่ไถหว่านไว้ในหลายพื้นที่เริ่มประสบปัญหาขาดน้ำเหี่ยวเฉาและยืนต้นตาย ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ได้สั่งการให้เกษตรอำเภอและเกษตรตำบลทุกตำบลทั้งจังหวัดเร่งลงพื้นที่ออกสำรวจพื้นที่นาข้าวที่ประสบปัญหาขาดน้ำหล่อเลี้ยงแห้งตายเสียหาย เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอจังหวัดพิจารณาประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากภาวะภัยแล้ง เพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบหลักเกณฑ์ของราชการทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่าปีนี้มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนเพาะปลูกข้าวทั้ง 23 อำเภอ 108,619 ราย พื้นที่ปลูกกว่า 1,847,674 ไร่ ในจำนวนนี้แยกเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน 1,828,646 ไร่ ในเขตชลประทาน 19,028 ไร่ และจากข้อมูลรายงานในเบื้องต้นพบว่าขณะนี้มีพื้นที่นาข้าวที่เกษตรกรไถหว่านไปแล้วกว่า 900,000 ไร่ ประสบปัญหาขาดน้ำหล่อเลี้ยงจากภาวะฝนทิ้งช่วงที่คาดว่าจะเสียหายแล้วกว่า 272,000 ไร่นายวันชัยกล่าวอีกว่า พร้อมกันนี้ได้แจ้งเตือนเกษตรกรที่ยังไม่ได้ไถหว่านข้าวโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงที่ไม่มีแหล่งน้ำ ให้ชะลอทำการเพาะปลูกข้าวออกไปเป็นปลายเดือนกรกฎาคม หรือต้นเดือนสิงหาคม เพื่อลดความเสี่ยงผลผลิตเสียหายจากภาวะฝนทิ้งช่วงในช่วงนี้อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้ประสานไปยังสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อทำเรื่องขอฝนหลวงช่วยเหลือเกษตรกรในเบื้องต้นแล้ว------------------------ ^ ^ -------------------------
ที่มา :
"ภูมิภาค".ผู้จัดการ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://manager.co.th/Local/ชาวนาบุรีรัมย์โคม่า! นาข้าวขาดน้ำแห้งตายเสียหายแล้วกว่า 2.7 แสนไร่