เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) เกษตรแฟร์ ปี 2558 ชูเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง 19-28 มิ.ย. นี้

19 มิถุนายน 2558
5,441
กลับมาพบกันอีกครั้งกับงานเกษตรแฟร์ประจำกลางปี ในงาน "เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)เกษตรแฟร์ ปี 2558" กับมหกรรมแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP) สินค้าเกษตรอินทรีย์และอาหารอร่อยหลากหลายเมนู ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-28 มิถุนายน นี้ ณ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน ภายใต้แนวคิด "เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง หล่อเลี้ยงเกษตรไทย" เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และชูการเกษตรอินทรีย์ บนวิถีพอเพียงอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ภายในงานได้จัดแบ่งไว้เป็น 10 โซน ตามชนิดสินค้าและการแสดงโชว์ เพื่อให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมชมงาน สะดวกต่อการจับจ่ายสินค้า ของเด่น-ดี จากทั่วทุกมุมเมืองของประเทศไทย โดยจัดแบ่งเป็น โซนต่างๆ ดังนี้โซน A : สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์
โซน B : ต้นไม้
โซน C : ตลาดน้ำ
โซน D : ของดี 77 จังหวัด
โซน E : สินค้าอุปโภค
โซน F : สินค้าบริโภค
โซน G : สวนสนุก
โซน H : สินค้าเกษตรอินทรีย์
โซน I : ศูนย์อาหาร
โซน J : มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)


นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมสาธิตการส่งเสริมปลูกผักอินทรีย์ไว้ทานเองในครัวเรือนได้ภายใน 10 วันและรับประทานต่อเนื่องได้อย่างน้อย 50 วัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบไว้ให้ประชาชนที่สนใจ ได้นำไปทำตามเป็นแบบอย่างในวิถีเกษตรอินทรีย์ บนความพอเพียง ภายใต้กรอบความคิดในการจัดงานเกษตรแฟร์ครั้งนี้ด้วยแผนผังการจัดงานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) เกษตรแฟร์ 2558
แผนการจัดการจราจร งาน "เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)เกษตรแฟร์" ปี 2558รายงานโดย : มินยดา อนุกานนท์ ทีมงานรักบ้านเกิด.คอม