เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนส่งออกทุเรียนไปฮ่องกงห้ามแช่ขมิ้น

16 มิถุนายน 2558
3,677
เตือนส่งออกทุเรียนไปฮ่องกงห้ามแช่ขมิ้น ทูตพาณิชย์ไทยในฮ่องกง เตือนผู้ส่งออกทุเรียนไทย อย่าชุบ หรือแช่ ขมิ้น รวมทั้งสารเคมีอื่นก่อนส่งออก เหตุฮ่องกงไม่อนุญาต หากฝ่าฝืนอาจกระทบต่อการส่งออกในอนาคต

นายวิทยากร มณีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง เปิดเผยถึงกรณีที่ฮ่องกงเข้มงวดการนำเข้าทุเรียนจากไทยหลังพบแช่สารสีเหลืองก่อนส่งออกว่าเมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานฯ ได้ชี้แจงกับหน่วยงานอาหารของฮ่องกงแล้วว่าสารสีเหลืองดังกล่าว คือ ขมิ้น ซึ่งเป็นสารธรรมชาติ ไม่มีอันตรายแต่ตามระเบียบการนำเข้าผัก/ผลไม้สดของฮ่องกงในปัจจุบันยังไม่อนุญาตให้ชุบหรือแช่สารใดๆ รวมถึงขมิ้นด้วย"จากการสุ่มตรวจสินค้าทุเรียนในฮ่องกงพบว่ายังมีทุเรียนที่ส่งออกจากไทยชุบขมิ้นอยู่ และยังตรวจพบการใช้เอทธิลีนหรือสารเร่งการสุกของผลไม้สูงเกินกว่ามาตรฐานที่( กำหนดไม่เกิน 2 ppm) จึงขอเตือนผู้ส่งออกไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ควบคุมและปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวอย่างเคร่งครัดไม่เช่นนั้น การกระทบกับการส่งออกทุเรียนได้ในอนาคต" ทั้งนี้ใน ปัจจุบัน ไทยส่งออกทุเรียนไปยังฮ่องกงมากกว่า50%ของการส่งออกทั้งหมดของไทย โดยในปีที่ผ่านมามียอดการส่งออกไปฮ่องกงมากกว่า6,000ล้านบาทแล้ว---------------------------- ^ ^ ---------------------------------
ที่มา :
"เศรษฐกิจ".เดลินิวส์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.dailynews.co.th/economic/328166