เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

จัดใหญ่วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 27 จัดระหว่างวันที่ 26 มิ.ย.-5 ก.ค.58

08 มิถุนายน 2558
1,253
รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชนจะจัดแถลงข่าวการจัดงาน "วันประมงน้อมเกล้าฯ" ครั้งที่ 27 ในวันพุธที่ 10 มิ.ย.58 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง ถ.พหลโยธิน โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ดร. จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการแถลงข่าวร่วมกับคณะกรรมการจัดงาน

รศ.นพ.นริศ กล่าวว่า การจัดงาน "วันประมงน้อมเกล้าฯ" ครั้งที่ 27 นี้มีประเด็นหลักคือ "นางฟ้าแห่งผืนน้ำ (Sea Angel)" และ "เลี้ยงลูกอย่างไรในศตวรรษที่ 21" จัดระหว่างวันที่ 26 มิ.ย.-5 ก.ค.58 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ ภายในงานมีนิทรรศการทางการประมงและการแพทย์ บริการให้คำปรึกษา ตรวจสุขภาพเบื้องต้น การประกวดปลาสวยงามและจัดตู้ปลา บูธแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงรวมทั้งสินค้าจากร้านศิริราชฉลาดคิด...by Siriraj และยาตำรับศิริราช ตลอดจนการเสวนาทางการแพทย์ "เลี้ยงลูกอย่างไรให้แข็งแรง" ในวันที่ 28 มิ.ย.58 และ "เลี้ยงลูกอย่างไรให้เก่ง ดี มีสุข" ในวันที่ 5 ก.ค.58 เป็นต้น ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติม งานประชาสัมพันธ์ กรมประมง โทร.0-2562-0569----------------------- ^ ^ -----------------------
ที่มา :
"กทม.-สาธารณสุข".บ้านเมือง.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.banmuang.co.th/news/bangkok/18317