เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ม.แม่ฟ้าหลวง จับมือภูฏานวิจัยพืชฯ พัฒนาเครื่องสำอาง-สุขภาพ-สปา

08 มิถุนายน 2558
1,136
เชียงราย - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจับมือกรมการแพทย์พื้นบ้านภูฏาน เดินหน้าศึกษา-วิจัยพืชพรรณพื้นถิ่นภูฏาน พัฒนาเป็นเครื่องสำอาง-ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สปา สมุนไพรแบบดั้งเดิม

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จ.เชียงราย เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ตนและคณะผู้บริหารจาก มฟล.ได้เดินทางไปเยือนราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะ นายลีออนโป ธันดิน วังชุก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ของประเทศภูฏานและในโอกาสเดียวกันได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือเอ็มโอยู กับกรมการแพทย์แผนพื้นบ้าน (Department of Traditional Medicine Services : DTMS) ของประเทศภูฏาน มีนายเชริง ดอร์จี อธิบดีเป็นผู้ลงนาม โดยตกลงกันว่าทั้ง 2 สถาบัน คือ มฟล. และกรมการแพทย์แผนพื้นบ้าน จะร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและพัฒนาเรื่องวัสดุ, พืชพรรณธรรมชาติท้องถิ่นของภูฏาน มาพัฒนาใช้อย่างเหมาะสมและอย่างยั่งยืน ในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ, สปา และผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบบดั้งเดิมของภูฏานโดยมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนจัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องสำอางทำการอบรมแก่พนักงานของสถาบันวิจัยและเภสัชกรรมกระทรวงสาธารณสุข ณ เมืองทิมพู รวมทั้งฝึกอบรมปฏิบัติการทางด้านการวิจัย การผลิตและพัฒนาสูตรเครื่องสำอาง การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้แก่เจ้าหน้าที่จากภูฏาน ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ มฟล.ด้วยต่อไป----------------------- ^ ^ -----------------------
ที่มา :
"ภูมิภาค-ภาคเหนือ".ผู้จัดการ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/Local/มฟล.จับมือภูฏานวิจัยพืชฯ พัฒนาเครื่องสำอาง-สุขภาพ-สปา