เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปีทองผลไม้ไทยราคาพุ่งสูง เกษตรลุยจัดสัมมนารับมือ AEC

04 มิถุนายน 2558
1,976
ปีทองผลไม้ไทย "ลิ้นจี่" ม้ามืดราคาพุ่งถึง กก.ละ 100 บาท ทุเรียนส่งออกโตแบบก้าวกระโดด ขณะที่เงาะ มังคุดราคาดีกว่าปีที่ผ่านมา ด้านลำไยนอกฤดูปีนี้ขายไปแล้ว 2 แสนตัน กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือกรมวิชาการเกษตรจัดประชุมนานาชาติทุเรียนและไม้ผล ที่เมืองจันท์รับมือการเปิดเออีซีปลายปีนี้

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยถึงสถานการณ์ผลไม้ปี 2558 ว่า ลิ้นจี่กำลังออกสู่ตลาดในเดือน พ.ค.นี้ 70% ทุเรียนออกสู่ตลาดแล้ว 70% เช่นกัน ผลผลิตทุเรียนลดลงไป 7% เศษ ราคาดีกว่าปีที่ผ่านมามาก ขณะที่เงาะและมังคุดออกสู่ตลาดแล้ว 20% ราคาดีกว่าปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งมาจากสภาพอากาศไม่ดีทำให้ผลผลิตลด กอปรกับความตั้งใจบริหารจัดการของภาครัฐและเอกชนให้ผลผลิตสมดุลกับตลาด จึงไม่มีการของบจากคณะกรรมการนโยบายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) โดยจะเน้นการเตรียมการจัดทำข้อมูลและแผนที่มีการทำตั้งแต่ฤดูการผลิตปีที่ผ่านมาถึงปีนี้ จึงได้ผลซึ่งปีที่ผ่านมา ผลผลิตลำไยมีสูงมากลิ้นจี่และทุเรียนราคาอยู่ในเกณฑ์ดี ทุเรียนอ่อนเกิดขึ้นไม่ได้ มิเช่นนั้นราคาจะตกต่ำ การส่งออกทุเรียนของไทยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเติบโตแบบก้าวกระโดด ซึ่งปี 2555 ส่งออก 6,100 ล้านบาท ปี 2556 ส่งออก 7,000 ล้านบาท และปี 2557 ส่งออกปริมาณ 382,074 ตัน มูลค่าส่งออก 13,595.85 ล้านบาท"เราเป็นราชาทุเรียนโลก เพราะปลูกมากที่สุด แต่ขณะนี้ประเทศเพื่อนบ้านทั้ง อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า และเวียดนาม เริ่มพูดถึงทุเรียนราคาดีและจะปลูกส่งออกแข่งกับไทยไปจีนมากขึ้น"นอกจากนี้ ปลายปี 2558 มีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC ) คาดว่าจะทำให้สินค้าทุเรียนและไม้ผลเขตร้อนชื้นสามารถส่งผ่านเข้าออกถึงกันได้อย่างเสรี ดังนั้นกรมส่งเสริมการเกษตรจึงร่วมกับกรมวิชาการเกษตรจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ทุเรียนและไม้ผลเขตร้อนชื้นขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 มิ.ย. 2558 ณ โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท อ.เมือง จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการทั้งในและนอกประเทศ เพื่อร่วมหาทางแก้ไขและพัฒนางานวิจัยทั้งด้านการผลิต การตลาดและการแปรรูปทางด้านนายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยถึงสถานการณ์ผลไม้ปี 2558 ว่า ภาพโดยรวมราคาดีกว่าปีที่ผ่านมามาก ราคาซื้อขายพันธุ์ฮงฮวยในตลาดสูงถึง กก.ละ 100 บาท ซึ่งไม่เคยได้ราคาสูงขนาดนี้มานานแล้ว ส่วนหนึ่งที่ราคาดีเนื่องจากสภาวะอากาศไม่ดี ทำให้ผลผลิตลดเหลือ 4.8 หมื่นตัน เทียบกับปีที่ผ่านมาผลผลิตทั้งหมด 5.4 หมื่นตัน ขณะที่ลำไยปีนี้มีการทำนอกฤดูมีผลผลิตออกสู่ตลาดไปแล้ว 1.99 แสนตัน คิดเป็นปริมาณ 25% ของผลผลิตลำไยที่จะออกสู่ตลาดในปีนี้ ราคาน่าจะอยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่วนการผลิตลำไยในฤดูปกติ ปีนี้มีการตั้งเป้าทำลำไยคุณภาพ 1 แสนตันเศษ---------------------- ^ ^ ------------------------
ที่มา :
"เศรษฐกิจในประเทศ".ประชาชาติธุรกิจ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1433319180