เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาสมุนไพรบรรเทาอาการโรคสะเก็ดเงิน ผลงานวิจัย ม.มหาสารคาม

03 มิถุนายน 2558
3,244
นักวิจัย ม.มหาสารคาม เผยการค้นพบสูตรชาสมุนไพรที่ใช้ควบคุมและบรรเทาอาการโรคสะเก็ดเงิน นับเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการค้นพบสูตรชาสมุนไพรที่สามารถช่วยให้ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินสามารถควบคุมและบรรเทาอาการของโรค สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ ได้รับการรับรองความปลอดภัยและขึ้นทะเบียนอาหารจาก อย.เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้หน่วยวิจัยโภชนาการเพื่อสุขภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบสูตรชาสมุนไพรในการบรรเทาอาการโรคสะเก็ดเงิน โดยผลการค้นพบดังกล่าวเป็นของอาจารย์สิริพร ลาวัลย์ สังกัดหน่วยวิจัยโภชนาการเพื่อสุขภาพ โดย รศ.ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า การจัดตั้งหน่วยวิจัยโภชนาการเพื่อสุขภาพ ส่วนหนึ่งเป็นการค้นคว้าการรักษาโรคด้วยอาหาร ซึ่งเป็นแนวคิดที่เกิดมานานในรูปแบบที่เรียกว่าธรรมชาติบำบัด หรือการรักษาแบบอายุรเวทโบราณ ด้วยเหตุผลที่ร่างกายประกอบด้วยธาตุ การกินอาหารที่มีธาตุต่างๆ เหมาะสมย่อมช่วยปรับสมดุลของร่างกาย นอกจากนั้นอาหารยังเป็นสิ่งที่รับประทานได้ง่ายไม่ต้องกังวลถึงความเป็นพิษ และอาหารเป็นสิ่งที่สามารถรับประทานได้อย่างต่อเนื่องและบริหารจัดการการรับประทานที่บ้าน จากแนวคิดนี้เองหน่วยวิจัยโภชนาการเพื่อสุขภาพ คณะเทคโนโลยี จึงได้เน้นที่จะศึกษาถึงอาหารที่มีผลต่อการบรรเทาอาการหรืออาจส่งผลต่อการรักษาโรคโดยเฉพาะโรคเรื้อรังหรือกลุ่มโรคที่เกิดจากภาวะการขาดสมดุลของร่างกาย ซึ่ง โรคสะเกิดเงินก็เป็นหนึ่งในโรคที่ทำการศึกษา
อาจารย์สิริพร ลาวัลย์ ผู้พัฒนาสูตร กล่าวว่า โรคสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งเกิดจากการหนาตัวของชั้นหนังกำพร้า มีลักษณะเป็นตุ่มหรือปื้นแดง ที่มีขุยหรือสะเก็ดขาวติดอยู่ โรคนี้ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด เชื่อว่าอาจเกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางพันธุกรรม ความผิดปกติในกระบวนการเผาผลาญอาหาร และความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของผิวหนัง โรคนี้ก่อให้เกิดรอยโรคเป็นลักษณะปื้นหนาซึ่งเป็นเรื้อรัง ขึ้นๆ ยุบๆ อยู่ตลอดเวลา ไม่หายขาด เป็นลักษณะ Chronic Plaque type psoriasis บางรายเกิดร่วมกับผิวอักเสบ ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับความทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจ รู้สึกอับอาย เกิดความเครียดทางจิตใจจนอาจไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ โรคสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังที่รักษาแล้วไม่หายขาด การรักษามีหลายวิธี การรักษาด้วยยา ทั้งการทา การรับประทาน การใช้ยาฉีด และการรักษาด้วยแสง ซึ่งแนวทางการรักษาเหล่านี้ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่าจะสามารถรักษาอาการของโรคได้ในระยะเวลายาวนาน การรักษาจึงต้องทำอย่างต่อเนื่อง เสียค่าใช้จ่ายสูง ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถรักษาได้อย่างต่อเนื่องซึ่งไม่มีผลดีกับการพยากรณ์โรคการเลือกใช้ชาสมุนไพรนับเป็นวิธีการที่เหมาะกับผู้ป่วยเพราะสามารถรับประทานได้นาน ต่อเนื่อง มีความเป็นพิษต่ำ โดยสมุนไพรที่นำมาใช้ในครั้งนี้เป็นสมุนไพรจีนผสมกับสมุนไพรไทย ที่มีองค์ประกอบของ oleanolic acid ที่ช่วยบำรุงผิวหนังและต้านการอักเสบ ร่วมกับสมุนไพรไทยที่ช่วยเรื่องการต้านอนุมูลอิสระ ถูกนำมาพัฒนาเป็นสูตรที่ชาเฉพาะที่มีความปลอดภัยสูง และส่งผลถึงภาวะของโรคสะเก็ดเงิน ทำให้ลดอาการคัน การอักเสบและการหลุดลอกของผิวหนังได้อย่างชัดเจน ซึ่งขณะนี้ทางผู้วิจัยมีศักยภาพที่จะรับผลิตชาเพื่อผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินได้ในระดับมหัพภาคแล้ว ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินที่สนใจผลิตภัณฑ์ชาติดต่อได้ที่อาจารย์สิริพร ลาวัลย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขามเรียง กันทรวิชัย โทร.08-3563-5595 หรือ 09-4263-4568นางธนิกา โคตะบิน ผู้ปกครองของน้องออย จากจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นโรคสะเก็ดเงิน กล่าวว่า น้องออยมีอาการโรคสะเก็ดเงินกว่า 3 ปี ไปรักษาทุกที่ที่สามารถไปได้ แพทย์ยืนยันว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หาย จนได้ขอความช่วยเหลือจากสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์ จนทางอาจารย์สิริพรได้ทราบเรื่องและติดต่อให้น้องออยได้ดื่มชาสมุนไพร หลังดื่มได้ประมาณ 2 เดือน อาการผิวหนังลอก อักเสบ และคันหายไป ปัจจุบันผิวหนังเป็นปกติ และน้องออยสามารถไปโรงเรียนได้แล้วด้าน รศ.ดร.ศุภชัย สมัปปิโต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการวิจัยและการศึกษาด้านเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวพันกับชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง โดยเฉพาะเรื่องของชาสมุนไพรเพื่อการรักษาซึ่งยังไม่ได้มีการค้นคว้าและนำมาใช้อีกมาก ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจำเป็นต้องศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทำให้เกิดกระบวนการใช้ประโยชน์อย่างสัมฤทธิผล ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านนี้มาโดยตลอด ซึ่งหวังคาดว่าในอนาคตอันใกล้นี้จะได้มีการเผยแพร่งานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการอาหารในโอกาสต่อๆ ไป

ท่านที่สนใจจะขอรับชา ขอให้ส่งข้อความ (SMS) ชื่อ-สกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อลงทะเบียนที่หมายเลข 08-8651-4195 หรือ 08-3563-5595 เท่านั้น ไม่ต้องเดินทางมายังศูนย์วิจัยฯ เพราะไม่จำเป็นต้องมีการตรวจร่างกาย จะทำให้ท่านเสียเวลา และการติดต่อหน่วยวิจัย หรืออาจารย์ผู้วิจัยทางโทรศัพท์ สามารถทำได้ในช่วงเวลา 09.00-20.00 น.และสามารถส่งข้อมูลทางอีเมล thawatwong@gmail.com, siripornlawan@gmail.com ได้ตลอดเวลา------------------------ ^ ^ -----------------------
ที่มา :
"การศึกษา".บ้านเมือง.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.banmuang.co.th/news/education/17753