เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

คูโบต้า รับลูกลดต้นทุนเกษตรกรบริการตรวจเช็คเครื่องจักรฟรี 1 พันแห่งทั่วประเทศ

04 มิถุนายน 2558
1,349
นายอัคคพล เสนาณรงค์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า จากนโยบายของรัฐบาลเรื่องการช่วยเกษตรกรในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการลดต้นทุนการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเรื่องของการลดต้นทุนการซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร จึงได้ประสานขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่ง บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร เป็นหนึ่งในภาคเอกชนที่ให้การตอบรับ โดยจัดโครงการช่วยลดต้นทุนการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งคาดหวังว่าโครงการนี้จะช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของเกษตรกรเป็นอย่างดี

นายโอภาศ ธันวารชร กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของเกษตรกรไทยมาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้หาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ทั้งการลงพื้นที่ดูแลคอยให้คำปรึกษา อีกทั้งยังมีโครงการที่ให้ความรู้และส่งเสริมให้เกษตรกรดูแลรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรอย่างถูกวิธี อาทิ โครงการโรงเรียนฝึกขับเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้า โครงการ Flash Service บริการเร่งด่วนในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยว สำหรับรถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า และกิจกรรม User Visit ให้คำแนะนำเทคนิคการบำรุงรักษาถึงที่บ้านทั้งนี้ จากนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้มีการลดต้นทุนการซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรแก่เกษตรกรไทย บริษัทจึงได้จัดกิจกรรม "คูโบต้าเซอร์วิสเดย์" รอบพิเศษขึ้น เพื่อให้บริการตรวจเช็ค และบริการงานซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร ด้วยศูนย์บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และ ช่างบริการที่ผ่านมาตรฐานสยามคูโบต้า ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน โดยบริษัทจะให้บริการออกจุดตรวจเช็คและบริการงานซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร Mobile Service ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ใกล้บ้านกว่า 1,000 จุดทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าแรงช่าง บริการตรวจเช็ค และบริการงานซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร พร้อมรับส่วนลดค่าอะไหล่ 15%สำหรับกิจกรรมคูโบต้าเซอร์วิสเดย์ เป็นกิจกรรมที่สยามคูโบต้าได้จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อดูแลเครื่องจักรกลการเกษตรให้พร้อมใช้งานก่อนถึงฤดูกาลเพาะปลูก สำหรับในปีนี้มีแผนในการจัดจำนวน 2 ครั้ง โดยได้จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีเกษตรกรให้ความสนใจและนำเครื่องจักรกลการเกษตรเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 25,000 คัน ซึ่งในครั้งที่ 2 จะมีขึ้น ระหว่างวันที่ 12-18 กรกฎาคมนี้ จำนวน 2,000 จุด ทั่วประเทศ ทั้งนี้เกษตรกรสามารถสอบถามรายละเอียดจุด Mobile Service ได้ที่ร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าทั่วประเทศ หรือสายด่วนบริการสยามคูโบต้า โทร. 1747-------------------------- ^ ^ ----------------------------
ที่มา :
"เกษตร".แนวหน้า.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/agriculture