เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ข่าวดีอียูเปิดนำเข้าข้าว 2.48 หมื่นตัน

01 ตุลาคม 2563
2,037
ข่าวดีผู้ส่งออกข้าวไทย อียูเปิดให้นำเข้าข้าวเดือน ต.ค.63 ปริมาณ 24,883.42 ตัน เก็บภาษี 0% เปิดยื่นขอหนังสือรับรองการส่งออกข้าวไปอียู ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย.-14 ต.ค. นี้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษ

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศปริมาณโควตาคงเหลือสำหรับข้าวขาว (ข้าวขาว ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมไทยและข้าวนึ่งชนิด 100%) งวดเดือนตุลาคม 2563 ปริมาณ 24,883.42 ตัน โดยไม่จำกัดแหล่งกำเนิดสินค้า และจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตรา 0% จึงเป็นโอกาสดีของผู้ส่งออกข้าวไทย ที่จะผลักดันการส่งออกข้าวคุณภาพดีของไทยส่งสหภาพยุโรป (อียู) ได้มากขึ้น เนื่องจากข้าวไทยเป็นที่ยอมรับและตลาดอียูมีความต้องการ
ทั้งนี้อียูได้กำหนดให้ผู้นำเข้าของอียูต้องยื่นขอใบอนุญาตนำเข้า (Import Licences -IL) ภายใน 10 วันทำการแรกของเดือนตุลาคม 2563 ผู้ส่งออกข้าวไทยที่ประสงค์จะใช้สิทธิโควตาดังกล่าว ต้องยื่นขอหนังสือรับรองการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป (Export Certificate : EC)กับกรม เพื่อส่งให้ผู้นำเข้ายื่นขอ ImportLicences กับหน่วยงานของอียูสำหรับการนำเข้าข้าวต่อไป

ทั้งนี้จะเปิดให้ผู้ส่งออกข้าวที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าวไว้กับกรมฯ และมีสถานภาพเป็นผู้ส่งออกข้าว ยื่นขอหนังสือรับรองการส่งออกข้าวไปอียูงวดเดือนตุลาคม 2563 ได้ตั้งแต่วันที่29 กันยายน-14 ตุลาคม 2563 โดยยื่นคำร้องได้ที่ https://edi2.dft.go.th และติดต่อขอรับหนังสือรับรอง ECฉบับจริง ได้ที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศชั้น 3 กรมการค้าต่างประเทศ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษการส่งออกข้าว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แนวหน้า