เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
4 จังหวัดอีสานล่าง เตรียมรับมือภัยแล้ง
20 กันยายน 2563
375
อธิบดีกรมชลประทานสั่งอีสานตอนล่าง 4 จังหวัดหลัก นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ รับมือภัยแล้ง ปีนี้ฝนน้อยสุดๆ นาข้าวกว่า 34 ล้านไร่เสี่ยงกระทบหนัก

ที่สำนักงานชลประทานที่ 7 จ.อุบลราชธานี นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมเจ้าหน้าที่กรมชลประทานระดับจังหวัดและระดับเขตภาคอีสานตอนล่าง เพื่อวางแผนรับมือภัยแล้งที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังฤดูฝนที่ผ่านไปในเดือนตุลาคม 2563 ซึ่งพบว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาทั้งประเทศ ภาคอีสานมีค่าเฉลี่ยน้อยถึงร้อยละ 16 และเมื่อเทียบกับค่าน้ำฝนของปีที่แล้วก็น้อยกว่า 15% ส่งผลทำให้สถานการณ์น้ำของภาคอีสานมีน้ำเก็บกักอยู่เพียงร้อยละ 37 น้อยกว่าปี 2562 ซึ่งมีถึง 59% น้อยกว่าปีที่ผ่านมาถึง 22%
ซึ่งประเทศไทยกำลังจะสิ้นสุดฤดูฝนในกลางเดือนตุลาคมนี้ จึงสั่งการให้ทุกภาคส่วนรับมือในการใช้น้ำในครัวเรือน หรือการใช้น้ำเพาะปลูก เพื่อรับมือภัยแล้งที่จะมาถึง โดยภาคอีสานมีพื้นที่ปลูกข้าวนาปีกว่า 34 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 98 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด แต่มีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมา และการเก็บเกี่ยวจะเสร็จสิ้นในเดือนธันวาคม เมื่อมีปริมาณฝนน้อย สวนทางกับความต้องการน้ำของต้นข้าว จึงต้องวางแผนสนับสนุนส่งน้ำช่วยเลี้ยงต้นข้าว โดยให้มีการเตรียมเครื่องสูบน้ำทำการถ่ายเทน้ำจากแหล่งน้ำเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ปลูกข้าวไม่ให้เสียหายในการเพาะปลูกปีนี้

สำหรับจังหวัดอีสานที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษคืออีสานตอนล่าง ตั้งแต่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ สถานการณ์น้ำยังมีน้อย ส่วนภาคอื่นโดยเฉพาะตามลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มดีขึ้น แต่ก็มีปริมาณน้อยกว่าปีที่ผ่านมากว่าพันล้านลูกบาศก์เมตร เพราะปีนี้มีน้ำใช้การได้เพียง 3,100 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ปีที่แล้วมีถึง 4,100 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้ต้องจับตาเฝ้าระวังอยู่ในขณะนี้ ส่วนภาคใต้ ภาคตะวันออกจะเข้าสู่ฤดูฝนปลายเดือนตุลาคม ภาคอีสานจึงเป็นพื้นที่น่าห่วงเรื่องสถานการณ์ภัยแล้ง เพราะน้ำในเขื่อนต่างๆ มีน้อย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ฐานเศรษฐกิจ
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
24-29°C
เชียงใหม่
21-27°C
นครราชสีมา
22-28°C
ชลบุรี
24-28°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×