เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
จีนพัฒนาข้าว ลดความดันโลหิตสูง
17 กรกฏาคม 2563
385
จีนประสบความสำเร็จพัฒนาข้าวดัดแปลงพันธุกรรม สามารถลดความดันโลหิตสูง โดยไม่มีผลข้างเคียง

นักวิทยาศาสตร์ Chinese Academy of Sciences ประเทศจีน ประสบความสำเร็จในการพัฒนาข้าวดัดแปลงพันธุกรรม ให้สามารถลดความดันโลหิตสูงเมื่อบริโภค โดยไม่มีผลข้างเคียง ด้วยการนำยีนที่ประกอบไปด้วยเปปไทด์ หรือ สายพอลิเมอร์ของกรดอะมิโน ที่มาเชื่อมต่อกันด้วยพันธะเปปไทด์ มาช่วยยับยั้ง angiotensin 9 converting enzyme (ACE) เป็นผลให้เกิดการหยุดการเปลี่ยน angiotensin ส่งผลให้ช่วยลดภาวะความดันโลหิตสูง
ซึ่งแต่เดิมการยับยั้ง ACE จะเป็นยาสังเคราะห์นำมาใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูง แต่มีผลข้างเคียงหลากหลาย เช่น เกิดผื่นที่ผิวหนัง ทำลายไต...แต่ตัวยับยั้ง ACE ที่ได้มาจากนม ไข่ ปลา เนื้อสัตว์ นำถ่ายฝากลงในข้าวดัดแปลงพันธุกรรม จึงแทบจะไม่มีผลข้างเคียงเลย และผลจากการทดลองเบื้องต้น ด้วยการสกัดตัวยับยั้ง ACE จากข้าวดัดแปลงพันธุกรรมฉีดเข้าไปในหนูทดลองที่มีความดันโลหิตสูง พบว่าหนูมีความดันโลหิตลดลง หลังจากฉีดเพียง 2 ชั่วโมง

นอกจากนี้ยังพบว่าหนูที่เลี้ยงด้วยแป้งจากข้าวดัดแปลงพันธุกรรมเป็นเวลา 5 สัปดาห์ ความดันโลหิตกลับมาดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีผลต่อการเจริญเติบโต การพัฒนา หรือเคมีของเลือดของหนูแต่อย่างใด อนาคตข้าวดัดแปลงพันธุกรรมนี้จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดความดันโลหิตมนุษย์ โดยวิธีธรรมชาติ ไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีที่ส่งผลข้างเคียงใดๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ไทยรัฐ
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-27°C
นครราชสีมา
24-31°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
24-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×