เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยเร่งปลูกหญ้าเนเปียสู้ภัยแล้ง

18 พฤศจิกายน 2561
2,268

ในช่วงที่เริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งเต็มรูปแบบในขณะนี้ ชาวบ้านภายในหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย บ้านใหม่จอมทอง ? ตลิ่งชัน ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ซึ่งส่วนใหญ่จะเลี้ยงโคและกระบือแทบทุกครัวเรือน ต้องเร่งทำการกักตุนอาหารไว้ให้กับโคกระบือของตนเอง เนื่องจากเกรงว่าในช่วงที่แล้งหนัก จะไม่มีแหล่งอาหารพอเพียง ซึ่งจะทำให้โค กระบือ ขาดอาหารและล้มป่วยลงได้นายจำเนียร ดายครบุรี อายุ 52 ปี ผู้ใหญ่บ้านใหม่จอมทอง กล่าวว่า ในช่วงนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือ จะเริ่มทำการเก็บกักตุนเอาฟางข้าวที่กำลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปีในช่วงนี้ เพื่อเตรียมไว้เป็นแหล่งอาการยามที่ขาดแคลน อีกทั้งยังต้องเตรียมปลูกหญ้าเนเปียไว้ให้เป็นพืชอาหารสดให้กับโค กระบือ เพราะในช่วงหน้าแล้งโคกระบือจำเป็นที่จะต้องได้รับสารอาหารที่เพียงพอ เพื่อไม่ให้ผอมจนเกินไปจนต้องล้มป่วย ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ก็จะทำการเพาะปลูกหญ้าเนเปียกันไว้เอง เพราะต่างมีประสบการณ์กันมาแล้ว อีกทั้งหญ้าเนเปียยังเป็นพืชที่ให้โปรตีนสูงอีกด้วย นอกจากนี้ปัญหาการขาดแคลนน้ำก็เป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ ชาวบ้านจึงต้องช่วยกันออกสำรวจแหล่งน้ำและทำข้อตกลงร่วมกันในการแบ่งการใช้น้ำจากแหล่งน้ำต่างๆ เพื่อให้ได้มีน้ำใช้เลี้ยงโคกระบือไปจนสิ้นสุดฤดูแล้งไปด้วยกัน สำหรับหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย บ้านใหม่จอมทอง ? ตลิ่งชันนั้น มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือรวมกันในพื้นที่ประมาณ 200 ราย มีจำนวนโคกระบือรวมกันมากกว่า 1,000 ตัว

 


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :