เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สนไหม รับจ้างทำนา ไร่ละ 4,000 บาท

13 มิถุนายน 2563
11,640
เกษตร ดึง ป.ต.ท.-ม.เกษตรฯ ร่วมบริษัทโดรน รับจ้างชาวนาทำนาไร่ละ 4,000 บาท ถึงเก็บเกี่ยว ด้านสมาคมชาวนาเมิน เผยเป็นอาชีพสืบทอด ทำไมต้องจ้างทำ

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมปลูกข้าวส่งออกมากที่สุดอันดับหนึ่งของโลก โดยมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวปีละประมาณ 56-58 ล้านไร่ ได้ผลผลิตปีละประมาณ 28-30 ล้านตันข้าวเปลือก อีกทั้งข้าวยังเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญที่สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศปีละ 100,000 ล้านบาท แต่กลับพบว่า อาชีพทำนาเป็นกลุ่มอาชีพที่มีฐานะยากจนมากที่สุด เมื่อเทียบกับกลุ่มอาชีพอื่นๆ และเกษตรกรส่วนใหญ่ มีอายุเฉลี่ยประมาณ 57 ปี และแนวโน้มในอีก 10 ปีข้างหน้า ชาวนาจะมีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วง อาชีพเกษตรกรจะสูญพันธุ์
นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย จากกรณีดังกล่าว นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีแนวคิดที่จะช่วยชาวนาให้ทำนาบนมือถือ โดยการจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ป.ต.ท. และ บริษัทโดรน มารับจ้างทำนาไร่ละ 4,000 บาท จนถึงเก็บเกี่ยว หลังเก็บเกี่ยวค่อยให้ค่าจ้าง ซึ่งนายปราโมทย์เผยว่า ได้ถามเกษตรกรแล้วไม่มีใครเอาด้วย"การที่มีกลุ่มคนรับจ้างทำนา เพราะคาดว่าต่อไปชาวนาจะไม่มีคนทำนา ก็เลยคิดโครงการนี้มามีคนรับจ้างทำนา ผมถามไปว่าปู่ยาตายาย พ่อแม่ทำมา เราก็สืบทอดต่อกันมาจะต้องไปจ้างทำนาหรือ แล้วไม่ทำนา จะให้ชาวนาไปทำอะไร"

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ฐานเศรษฐกิจ