เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมอุตุฯ คาดปี 63 ปริมาณฝนเพิ่มขึ้น

27 เมษายน 2563
4,741
พายุฤดูร้อน 23-27เม.ย. ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำลงในแหล่งน้ำ คลอง แม่น้ำต่างๆ เพิ่มมากขึ้น คาดกลางเดือน พ.ค.นี้ เข้าสู่ฤดูฝน ชี้ปีนี้ฝนจะดีกว่าปีที่ผ่านมา

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 8/2563 ว่า ที่ประชุมได้มีการติดตามประเมินสถานการณ์น้ำในช่วงจากนี้ไปซึ่งถือว่าจะใกล้สิ้นสุดฤดูแล้งแล้ว โดยในช่วงวันที่ 23 ? 27 เม.ย. ประเทศไทยในหลายพื้นที่จะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อน จากที่ก่อนหน้านี้มีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่เช่นกัน ส่งผลให้ 30 จังหวัดมีปริมาณฝนตกเฉลี่ยกว่า 60 มิลลิเมตร ซึ่งครอบคลุมถึง 12 จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ประกาศภัยแล้งของ ปภ.ด้วย จึงช่วยบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งให้คลี่คลายลงในหลายพื้นที่
ขณะเดียวกัน ยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำลงในแหล่งน้ำ คลอง แม่น้ำต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันยังพบว่ามีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำใช้การน้อยกว่า 30% ถึง 25 แห่ง จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม ยังยืนยันว่าปริมาณน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจะมีครอบคลุมและเพียงพอถึงสิ้นเดือนมิถุนายนตามแผนอย่างแน่นอน

สำหรับการคาดการณ์เข้าสู่ฤดูฝนประเมินว่าจะอยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 15 ? 20 พฤษภาคมนี้ ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีการประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการอีกครั้ง เนื่องจากมีแนวโน้มที่ปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว คาดว่าภาพรวมปริมาณฝนในปี 2563 จะมากกว่าในปีที่ผ่านมาด้วยเช่นกัน ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือถึงมาตรความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้า โดยให้คำถึงปริมาณน้ำเก็บกักที่มีอยู่ในปัจจุบัน การคาดการณ์ปริมาณฝนในแต่ละช่วงเวลาเพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการใช้น้ำในแต่ละพื้นที่ด้วย โดยเฉพาะการสนับสนุนน้ำเพื่อการเพาะปลูกของเกษตรกรซึ่งจะต้องพิจารณาจากปริมาณฝนเป็นหลัก เพื่อป้องกันผลกระทบกับผลิตของเกษตรกรในฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ที่จะเกิดขึ้น

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ฐานเศรษฐกิจ