เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวบางน้ำเปรี้ยวขาดน้ำหนัก วอนชลประทานปล่อยน้ำช่วยเยียวยา

26 พฤษภาคม 2558
1,416
ฉะเชิงเทรา - ชาวบ้านบางน้ำเปรี้ยวขาดแคลนน้ำกิน น้ำใช้ และน้ำทำนาข้าวอย่างหนัก หลังลำคลองเหือดแห้งหาย วอนชลประทานช่วยปล่อยน้ำเข้ามาช่วยประทังชีวิต และลงมือทำนาประกอบอาชีพ โอดเกษตรกรไถหว่านในฤดูกาล ตามประกาศจากกรมชลประทานอย่างครบถ้วนทุกประการ แต่ยังไร้น้ำไหลลงผ่านลำคลองตามนัดหมาย

วานนี้ (25 พ.ค.) นายฮากัม เณรพงษ์ อายุ 27 ปี อยู่บ้านเลขที่ 26/1 ม.15 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทำนา เปิดเผยถึงความเดือดร้อนของชาวบ้าน และเกษตรกรในเขตพื้นที่หลายตำบลใน อ.บางน้ำเปรี้ยว ว่า ขณะนี้ชาวบ้านนับหมื่นครอบครัวกำลังได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำ ทั้งในด้านการอุปโภคบริโภค และประกอบอาชีพทำนาข้าวกันอย่างถ้วนหน้าเหตุจากน้ำในลำคลองเกือบทุกสายแห้งขอด โดยเฉพาะคลอง 16 ซึ่งเป็นเส้นทางรับน้ำมาจากโครงการชลประทานรังสิตใต้ ผ่านทางคลองระพีพัฒน์ คลอง 13 และคลอง 6 วา มีสภาพน้ำแห้งขอดจนดินแยกแตกระแหง ทำให้ชาวบ้านในหลายตำบลที่เคยใช้น้ำในลำคลองในการอุปโภคบริโภค ทั้งกินใช้ อาบ และชำระล้าง ราดห้องสุขานั้นได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างมาก เนื่องจากในพื้นที่บริเวณนี้ไม่มีบ่อน้ำบาดาล และน้ำประปาใช้ขณะเดียวกัน นาข้าวที่เกษตรกรเพิ่งทำการไถหว่านไปได้เพียง 25 วัน ตามประกาศของกรมชลประทานให้เป็นช่วงฤดูกาลทำนา ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 พ.ค.58 เป็นต้นมานั้น กำลังขาดน้ำ และแห้งตายเสียหายหมดทั้งแปลงโดยเฉพาะของตนนั้นที่ได้ลงมือทำนาไว้แล้ว จำนวน 40 ไร่ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 พ.ค.นั้น กำลังขาดแคลนน้ำที่จะนำมาใช้ในการหล่อเลี้ยงต้นข้าว จึงอยากร้องขอให้ทางกรมชลประทานช่วยปล่อยระบายน้ำเข้ามาตามลำคลอง เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่กำลังขาดแคลนทั้งน้ำกิน น้ำใช้ และทำนาปีตามฤดูกาลด้วยขณะที่ นายสามารถ เจ๊ะเต๊ะ อายุ 40 ปี อยู่บ้านเลขที่ 46 ม.16 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา สมาชิก อบต.ดอนฉิมพลี ซึ่งเป็นประธานองค์กรกลุ่มผู้ใช้น้ำคลอง 16 กล่าวว่า ที่ผ่านมา ได้ประสานงานกับทางกรมชลประทานมาโดยตลอด และได้มีกำหนดมาให้ว่า ทางชลประทานรังสิตใต้ จะปล่อยน้ำมาให้ชาวนาทำนาในฤดูกาล ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 พ.ค.58 ที่ผ่านมา แต่น้ำกลับมาไม่ถึงพวกเรา เพราะสภาพลำคลองนั้นตื้นเขินจนไม่มีน้ำไหลเข้ามาและหากชาวนาได้ลงมือทำนาล่าช้าไปกว่านี้ หรือหากเริ่มทำนาในช่วงของเดือน มิ.ย.58 ก็จะต้องไปเก็บเกี่ยวข้าวกันในช่วงของเดือน ต.ค.58 ซึ่งในช่วงเวลานั้นก็มักจะเป็นช่วงของฤดูน้ำหลาก ที่หลายปีที่ผ่านมา จะเกิดปัญหาน้ำท่วมนาข้าวจนได้รับความเสียหายมาโดยตลอด ชาวนาก็จะไม่ได้ผลผลิต--------------------- ^ ^ --------------------
ที่มา :
"ภูมิภาค".ผู้จัดการ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://manager.co.th/Local/ชาวบางน้ำเปรี้ยวขาดน้ำหนัก วอนชลประทานปล่อยน้ำช่วยเยียวยา