เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตรียมเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ

25 พฤษภาคม 2558
2,542
บิ๊กป้อม เล็งประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษตามจุดเด่นของจังหวัด หลังสศช.สรุป 4 ครัสเตอร์หลักที่เหมาะสม ทั้งไอที ข้าว บริการ และท่องเที่ยว

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มีพล.อ.ประวิตรวงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธาน เมื่อเร็วๆ นี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเร่งสรุปแนวทางความเป็นไปได้ในการประกาศพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตามศักยภาพของจังหวัดต่างๆนอกเหนือจากการเน้นพื้นที่บริเวณชายแดน โดยให้ดูถึงจุดเด่นของแต่ละพื้นที่ว่ามีครัสเตอร์อุตสาหกรรมใดบ้างที่เหมาะสม เพื่อจูงใจให้เอกชนเข้ามาลงทุนในพื้นที่ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)ได้รายงานว่า เบื้องต้นได้แบ่งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตามศักยภาพของจังหวัดต่างๆ ออกเป็น 4 คลัสเตอร์หลัก คือ คลัสเตอร์ฐานการผลิตสินค้าไอที โดยจังหวัดที่มีศักยภาพเช่น จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดฉะเชิงเทรา ,คลัสเตอร์การผลิตข้าวที่เน้นการผลิตข้าวคุณภาพดีครบวงจร คือ จังหวัดยโสธร และ จังหวัดร้อยเอ็ด ,คลัสเตอร์ส่งเสริมภาคบริการ และนวัตกรรมภาคบริการ คือ จังหวัดปทุมธานี และคลัสเตอร์สุดท้ายเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว คือ จังหวัดภูเก็ตและที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี"ในการประชุมครั้งนี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และสมาชิก คสช. ได้ให้นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐรมช.คมนาคม และเลขาธิการสศช. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือกนพ. รายงานเรื่องการจัดคลัสเตอร์ หลังจากได้มอบหมายให้ไปจัดทำรายละเอียดที่เป็นจุดเด่นของแต่ละพื้นที่รวมถึงแผนการจัดทำเขตเศรษฐกิจพิเศษตอนในที่ไม่ได้ติดกับพื้นที่ชายแดนโดยได้เน้นย้ำว่าในแต่ละพื้นที่ของเขตเศรษฐกิจพิเศษจะต้องมีจุดเด่นเพื่อให้นักลงทุนเห็นถึงประโยชน์ในทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุนในแต่ละพื้นที่เป็นอันดับแรก"------------------------ ^ ^ ---------------------------
ที่มา :
"เศรษฐกิจ".เดลินิวส์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.dailynews.co.th/economic/322780