เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

หวั่นภัยแล้งฉุดรายได้เกษตรกรหด

25 พฤษภาคม 2558
1,216
หวั่นภัยแล้งฉุดรายได้เกษตรกรหด สศช.แถลงภาวะสังคม กังวลภัยแล้งมาเร็วกว่าปรกติ ทำรายได้เกษตรกรหาย และยังทำให้เกษตรกรเลิกทำเกษตรไปทำงานอื่น

วันนี้ (25 พ.ค.) นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงภาวะสังคมไทยไตรมาส 1 ปี 58 ว่า การจ้างงานลดลง 0.5% โดยมีจำนวนผู้มีงานทำ 3.76 ล้านคน ส่วนอัตราว่างงานเท่ากับ 0.94% หรือมีคนว่างงาน 361,297 คน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มี 0.89% โดยตอนนี้มีประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังคือเรื่องรายได้ขอแรงงานภาคเกษตร จะได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นเร็วกว่าปรกติ ทำให้เกษตรกรย้ายงานจากภาคเกษตรมาสู่ภาคอื่น ดังนั้นภาครัฐจึงต้องเร่งแก้ไขปัญหา ตามที่ครม. มีมติออกมาช่วยเหลือเกี่ยวกับการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรกับชุมชุนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้งปี 57/58 จำนวน 3,051 ตำบล ใน 58 จังหวัด-------------------------- ^ ^ ---------------------------
ที่มา :
"เศรษฐกิจ".(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.dailynews.co.th/economic/323509