เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ระยองเปิดบ้านสวนผลไม้ กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น

25 พฤษภาคม 2558
1,799
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด จังหวัดระยอง เปิดโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตำบลกะเฉด หวังดึงนักท่องเที่ยวช่วงฤดูผลไม้ กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ในท้องถิ่น คาดมีเม็ดเงินสะพัดเข้าท้องถิ่นกว่าครึ่งร้อยล้านบาท

ระยอง/ นายอาจินต์ กิตติพล นายก อบต.กะเฉด จ.ระยอง เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตำบลกะเฉด ณ สวนสมฤทัย หมู่ที่ 9 ต.กะเฉด อ.เมือง ระยอง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านการเกษตร อาชีพ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนภายในตำบลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ตำบลกะเฉดให้รู้จักกว้างขวางแพร่หลาย มีกิจกรรมที่น่าสนใจไว้รองรับนักท่องเที่ยว ชมสวนเกษตรผสมผสาน 4 สวนใหญ่ เช่น บ้านสวนสมฤทัย สวนหอมมีสุข สวนลุงสมชาย สวนลุงสุนทร ชิมผลไม้ตามฤดูกาล เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง สละ จำนวนนับสิบสวน ค่าใช้จ่ายเพียงหัวละ 200-250 บาทเท่านั้น สำหรับตำบลกะเฉด ถือเป็นพื้นที่ทำสวนผลไม้สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระยอง นอกจากนี้ตำบลกะเฉด ยังศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าสนใจให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชม มีวัดสำคัญหลายแห่งในพื้นที่ ซึ่งแต่ละวัดล้วนมีประวัติเล่าขานสืบต่อกันมายาวนาน รวมถึงกิจกรรมด้านอาชีพ มีกลุ่มแม่บ้านรวมกลุ่มกันทำอาชีพเสริมหารายได้ให้ครอบครัวหลากหลายอาชีพ อาทิ การทอดทุเรียน การแปรรูปไม้กฤษณา การทำได้กวาด การทำบันไดไม้ไผ่นายอาจินต์ กิตติพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด มั่นใจว่า โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตำบลกะเฉดที่เปิดโครงการนี้ จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่สร้างรายได้ให้ท้องถิ่นตลอดหน้าผลไม้ไม่ต่ำน้อยกว่า 50 ล้านบาทแน่นอน โอกาสนี้จึงเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดระยองในช่วงหน้าผลไม้นี้ แวะเข้าไปเที่ยวตำบลกะเฉด ดังคำขวัญของตำบลกะเฉด "ยลย่านบ้านกะเฉด กินผลไม้รสเด็ด ตามฤดูกาล รับประทานอาหารท้องถิ่น เยือนแผ่นดินไม้กฤษณา ทัศนาแหล่งธรรม"---------------------- ^ ^ -----------------------
ที่มา :
"ภูมิภาค".บ้านเมือง.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.banmuang.co.th/news/region/17195