เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

นาข้าว-โรงสีใต้วิกฤต น้ำเค็มหนุนเสียหายกว่า 4 พันล้าน

12 กุมภาพันธ์ 2563
2,423
นายสมศักดิ์ พานิชย์ เจ้าของนาข้าวและโรงสีทิพย์พานิช ในฐานะประธานชมรมโรงสีข้าวระโนด จ.สงขลา เปิดเผย ขณะนี้ชาวบ้านที่อาศัยน้ำจืดจากทะเลสาบสงขลาเจอน้ำเค็มหนุนสูงขึ้นมาไล่น้ำจืดในทะเลสาบสงขลา ทำให้มีความเค็มเกินขนาดไม่สามารถทำนา เลี้ยงปศุสัตว์ และอุปโภคบริโภคได้ ส่งผลกระทบต่อการทำนาข้าวปี 2563 ประมาณ 100,000 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่อำเภอระโนด ประมาณ 70,000-80,000 ไร่ และที่เหลือเป็นพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์ และอำเภอสิงหนคร

ส่วนพื้นที่นาข้าวที่ได้รับผลกระทบประมาณ 100,000 ไร่ ปกติให้ผลผลิตข้าวได้ประมาณ 700 กิโลกรัม/ไร่ ดังนั้น คาดว่าผลผลิตข้าวจะหายไปประมาณ 70,000 ตัน ส่งผลต่อนาข้าว โรงสีข้าว การค้าข้าวทั้งในประเทศ และการส่งออกไปต่างประเทศได้รับผลกระทบไปด้วย ฯลฯ จำนวนเงินจากการค้าข้าวจะหายไปกว่า 4,000 ล้านบาท รวมไปถึงภาคเกษตร พืชผัก ปศุสัตว์ ประมง เช่น การเลี้ยงวัว ควาย แพะ และปลาน้ำจืด
"ภาวะน้ำเค็มในทะเลสาบสงขลานอกจากส่งผลกระทบต่อชาวนาแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำจืด เช่น กุ้งก้ามกราม ปลากด ปลาดุก ปลาสลิด ปลาตะเพียน ปลาหมอ แม้กระทั่งปลาบึก ฯลฯ ซึ่งขณะนี้ปรากฏว่าเริ่มสูญหายไป ดังนั้น ทางออกที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ในระดับหนึ่ง คือ ระดมผันน้ำจากลุ่มน้ำอ่าวปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช และแหล่งน้ำจืดในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง และลุ่มน้ำทะเลน้อย พรุควนเคร็ง จ.พัทลุง ประการสำคัญภาครัฐบาลควรจะต้องวางมาตรการระยะยาวในการบริหารจัดการน้ำในทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน" นายสมศักดิ์กล่าว

นายสมศักดิ์กล่าวต่อไปว่า จากสภาพความสูญเสียเช่นนี้จะส่งผลต่อสินเชื่อโรงสีข้าว เกษตรกรที่กู้จากสถาบันการเงินมาประกอบกิจการ ทั้งดอกเบี้ยและเงินต้นที่จะชำระต้องกลายเป็นภาระที่จะต้องลงมาช่วยกันดูแลแก้ไขในเรื่องนี้

นายสุทธิพร กาฬสุวรรณ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้ และอุปนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำจืดเพื่อใช้ทำนาบริเวณพื้นที่ทำนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยเฉพาะอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวรายใหญ่ นอกจากนี้แล้วยังมีพื้นที่นาข้าว จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณกว่า 100,000 ไร่ จะได้รับผลกระทบเช่นกัน

"ชาวนาภาคใต้ ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งมาร่วม 2 ปี รวม 4 รอบผลิต ทั้งหมดส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพ และกระทบต่อเศรษฐกิจ ซึ่งทางรอดต้องรอฝนตกหนักลงมาระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ และหากฝนไม่ตกลงมา รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการระดมผันน้ำ ให้ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา"

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ประชาชาติธุรกิจ