เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรฯ เข้มเผาตอซัง ร่วมมือแล้ว 80%

27 มกราคม 2563
2,483
นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยจากการรณรงค์งดเผาตอซัง พบเกษตรกรให้ความร่วมมือเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกว่า 80% และหันมาใช้วิธีไถกลบตอซังแทน แต่เนื่องจากภัยแลงในปีนี้ ทำให้พื้นที่นาแห้งแข็งรวดเร็ว ไม่สามารถไถกลบได้ เกษตรกรจึงเผาทำลายแทน การทำให้ผลการรณรงค์การลดเผาตอซัง ขณะนี้ทำได้ 70-75% สำหรับมลพิษที่เกิดการเผาทำลายตอซัง เป็นฝุ่นควันขนาดใหญ่ หรือพีเอ็ม 10 และภาคการเกษตรมีส่วนสร้างมลพิษที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพฯเพียงแค่ 5%

นายชาตรี กล่าวต่อว่า สำหรับ ผลการดำเนินงานในปี 2562 ที่ผ่านได้เพิ่มพื้นที่ดำเนินการอีกกว่า 26 จังหวัด โดยมอบให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานในสังกัดระดับพื้นที่ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรจำนวน 15,720 ราย เพื่อสร้างเป็นวิทยากรด้านการทำการเกษตรปลอดการเผารวมทั้งสร้างชุมชนเกษตรปลอดการเผาต้นแบบ จำนวน 166 แห่ง ในพื้นที่ 26 จังหวัด ซึ่งพบว่ามี 16 จังหวัดที่มีการเผาในพื้นที่การเกษตรที่สูง
ขณะที่ นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) เปิดเผยว่า ในโค้งสุดท้าย 100 วันของฤดูแล้งที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 เมษายนนี้ มีปริมาณน้ำที่ใช้การได้ในเขตลุ่มเจ้าพระยา ที่มาจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 4 เขื่อน คือ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพียง 3,931 ล้านลูกบากศ์เมตร (ลบ.ม.) หรือคิดเป็น 22% ของปริมาณน้ำใช้การได้

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องกันไว้เพื่อการบริโภคอุปโภค และรักษาระบบนิเวศเท่านั้น ซึ่งตามแผนของกรมฯ จะระบายน้ำใน 100 วัน ก่อนสิ้นสุดฤดูแล้งรวมประมาณ 1,800 ล้าน ลบ.ม. หรือวันละ 18 ล้าน ลบ.ม. โดยจะระบายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อไล่น้ำเค็มในวันที่ 24-26 มกราคม 2563 แต่จะอยู่ในปริมาณที่ไม่เกินจากแผน กรณีที่การไล่น้ำเค็มต้องการใช้น้ำมากกว่านี้ กรมฯจะผันน้ำจากแม่กลอง ที่ขอไว้ในปีนี้รวม 850 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งปัจจุบันมีการใช้ไปแล้ว 350 ล้านลบ.ม. ทั้งนี้ ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนที่อาศัย อยู่ตามแนวคลองส่งน้ำต่างๆข้างต้น ให้งดการใช้น้ำในระยะนี้ ยกเว้นการผลิตประปาตามรอบเวรที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม กรมฯ จะดำเนินการบริหารจัดการน้ำตามแผนการจัดสรรน้ำที่วางไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ปริมาณเพียงพอใช้ต่อการอุปโภคบริโภค การผลิตประปา และรักษาระบบนิเวศ ไปจนถึงต้นฤดูฝนปีหน้า

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ประชาชาติธุรกิจ