เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ธ.ก.ส.ปล่อยกู้เจาะบาดาล รับมือภัยแล้ง

10 มกราคม 2563
11,677
ธ.ก.ส.งัดมาตรการรับภัยแล้ง สินเชื่อฉุกเฉินฟื้นฟู 5.5 หมื่นล้าน ปล่อยกู้ขุดเจาะบาดาลรับมือ พร้อมขยายพักหนี้ถึงปี 64

นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เปิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งว่า ขณะนี้ ธ.ก.ส.ได้ออกมาตรการเบื้องต้นเพื่อเข้าช่วยเหลือลูกค้าเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งแล้ว ทั้งรูปแบบวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ 55,000 ล้านบาท แบ่งเป็นสินเชื่อเพื่อการใช้จ่ายฉุกเฉิน ครัวเรือนละ 50,000 บาท ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน จำเป็นในครัวเรือนและป้องกันการก่อหนี้นอกระบบ
นอกจากนี้ ยังมีสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเกษตรกรลูกค้าผู้ประสบภัยธรรมชาติ หรือภัยพิบัติตามความจำเป็นแต่ไม่เกินรายละ 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ย เอ็มอาร์อาร์ -2% ต่อปี และกำหนดระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 15 ปี เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ซ่อมแซมหรือสร้างที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหาย หรือลงทุนซ่อมแซมโรงเรือนการเกษตร เครื่องมือ ปรับปรุงระบบน้ำ ขุดเจาะน้ำบาดาล รวมถึงเครื่องจักรกลการเกษตร

พร้อมขยายระยะเวลาในการชำระหนี้ให้กับเกษตรกรผู้ประสบภัยไปถึงปี 2564 โดยยกเว้นไม่ต้องผ่อนเงินต้น ให้ผ่อนแค่เพียงดอกเบี้ย ซึ่งเป็นมาตรการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว หากลูกค้ารายใดได้รับการช่วยเหลือขยายเวลาชำระหนี้อยู่แล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือต่อเนื่องไปโดยปริยาย แต่หากรายใดที่ประสบภัยและยังไม่เคยติดต่อขอยกเว้นการผ่อนชำระเงินต้น ก็สามารถติดต่อได้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขา

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
เดลินิวส์