เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

อ.ต.ก. หนุนบริโภคและจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพ

18 พฤษภาคม 2558
2,450
นางสาว ธัญลักษ์ เจริญปรุ รองผู้อำนวยการ อ.ต.ก. รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก. )เปิดเผยว่า อ.ต.ก. จัดงาน เทศกาล บริโภค ลิ้นจี่ ผลไม้ดี ปีละหน ระหว่าง 12- 26 พ.ค. 58 ที่ อ.ต.ก. ซึ่เป็นกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลิ้นจี่ คุณภาพจากอำเภอแม่ใจ จังหวัดพระเยา ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งลิ้นจี่พันธุ์ ฮงฮวยที่มีรสชาติหวานหอมอร่อย คุณภาพเยี่ยม โดยในปีนี้ ผลผลิตลิ้นจี่ที่จะออกมาในช่วงเดือนพ.ค. 58 โดยตั้งแต่วันนี้ถึง 26 พ.ค.นี้ จะนำสินค้าคุณภาพมาจำหน่าย ที่ อ.ต.ก.

และได้ร่วมกับหน่วยงานราชการ และตลาดนัดเอกชน อีก 6 แห่ง ให้เกษตรกร นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่าย โดยตรง คือตลาดนัดซันทาวน์เวอร์ (ข้างธนาคารTMB สำนักงานใหญ่) ตลาดนัดรวมทรัพย์ (ถนนอโศก) ตลาดนัดกระทรวงการคลัง (ถนนพระราม 6) ตลาดนัด อ.ส.ม.ท. (ถนนพระราม 9) ตลาดนัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เยื้องโรงพยาบาลรามาธิบดี) และศูนย์ราชการ (แจ้งวัฒนะ) สำหรับผลผลิตลิ้นจี่ที่เกษตรกรจะนำมาจำหน่าย อ.ต.ก.ได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ในการกำหนดให้สวนลิ้นจี่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการบำรุงรักษาที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยากำหนด โดยเฉพาะการผลิตลิ้นจี่คุณภาพและการห่อผลลิ้นจี่เพื่อให้ได้ลิ้นจี่คุณภาพพรีเมี่ยมเกรด ซึ่งมีการติดตามกำกับดูแลแปลงปลูกลิ้นจี่โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอและเกษตรจังหวัด------------------------- ^ ^ --------------------------
ที่มา :
"เศรษฐกิจ".บ้านเมือง.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.banmuang.co.th/news/economy/16084