เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ดันศูนย์ข้าวชุมชน-นาแปลงใหญ่ เร่งผลิตเมล็ดพันธุ์ดีแก้ขาดแคลน

16 ตุลาคม 2562
3,254
กรมการข้าวดันศูนย์ข้าวชุมชน-นาแปลงใหญ่ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 1 แสนตัน แก้วิกฤติขาดแคลน พร้อมชู"ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสวนแตง" ต้นแบบผลิตเมล็ดพันธุ์ดี สร้างอาชีพ และรายได้มั่นคงสู่เกษตรกร
นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าวเปิดเผยว่า กรมการข้าว ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตข้าวคุณภาพส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ปัจจัยหลักที่ทำให้เกษตรกรสามารถผลิตข้าวคุณภาพได้คือ ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดี โดยปัจจุบันเกษตรกรต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ดีจำนวนมาก บางส่วนซื้อเมล็ดพันธุ์ดีจากหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชนปีละประมาณ 3 แสนตัน ทั้งนี้ ปีงบประมาณ 2563 กรมการข้าวตั้งเป้าหมายส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดี 2 แสนตัน โดย 1 แสนตัน ผลิตโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว 28 แห่ง ส่วนอีก 1 แสนตัน ผลิตโดยศูนย์ข้าวชุมชนหรือกลุ่มนาแปลงใหญ่ ซึ่งกรมคัดเลือกศูนย์ข้าวชุมชนหรือกลุ่มนาแปลงใหญ่ ที่มีศักยภาพผลิตเมล็ดพันธุ์ดีและเข้มแข็ง 1,000 แห่ง เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ดีแห่งละ 100 ตัน

"กรมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์หัวเชื้อให้ศูนย์ข้าวชุมชนหรือนาแปลงใหญ่ ได้ใช้เป็นพันธุ์ดี หรือพันธุ์ตั้งต้น และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้คุณภาพ และผ่านการรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีคือ มาตรฐานGAP Seed ซึ่งเป็นตัวการันตีมาตรฐานของเมล็ดพันธุ์ข้าว ดังนั้น เกษตรกรจึงมั่นใจได้ว่า จะมีเมล็ดพันธุ์ดีใช้อย่างทั่วถึง ยืนยันฤดูกาลผลิตหน้า และปีต่อไป จะไม่มีปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดีแน่นอน" ผอ.สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กล่าว

สำหรับศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีบ้านสวนแตง (ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสวนแตง) อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ถือเป็นหนึ่งศูนย์ต้นแบบ ที่มีศักยภาพผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ซึ่งผลิตได้มากกว่า 100 ตัน ที่สำคัญการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีเป็นการสร้างอาชีพ และรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกร มากกว่าการผลิตเมล็ดพันธุ์และขายเป็นข้าวเปลือก ที่ราคาขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แนวหน้า