เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ราคาข้าวเปลือกเจ้าเดือนตุลาคม
ขยับขึ้น 7,935 - 8,185 บาท/ตัน

08 ตุลาคม 2562
4,965
ธ.ก.ส. คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรเดือนตุลาคม ปรับตัวขึ้นทั้งข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมมะลิ ส่วนราคาข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว มีแนวโน้มราคาปรับตัวลดลง
นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวถึงสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรเดือนตุลาคม 2562 ซึ่งจัดทำโดยศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. ที่คาดการณ์ว่า ราคาสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 1.25-4.44% มาอยู่ที่ 7,935-8,185 บาท/ตัน เนื่องจากประเทศฟิลิปปินส์ประสบปัญหาข้าวขาดตลาด ทำให้ข้าวภายในประเทศมีราคาสูงมาก จึงได้ประกาศยกเลิกการจำกัดปริมาณการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีของผู้ส่งออกข้าวไทยที่จะส่งข้าวไปขายเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับราคาข้าวเปลือกหอมมะลิที่ปรับเพิ่มขึ้น 1.37-2.63% มาอยู่ที่ 16,832-17,041 บาท/ตัน โดยเป็นผลจากปัญหาอุทกภัยในแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่สำคัญ โดยเฉพาะที่ จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด ทำให้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง

ด้านสินค้าเกษตรในเดือนตุลาคม ที่จะมีราคาลดลงจากเดือนก่อน ได้แก่ ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวที่ราคาลดลง 1.63-4.99% อยู่ที่ 13,529-14,009 บาท/ตัน เนื่องจากผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดและมีการนำเข้าข้าวเหนียวบริเวณชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน

แหล่งที่มาของข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์