เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เสื้อเกราะกันกระสุนจากใยสับปะรด นวัตกรรมสู่การรับใช้สังคม

14 พฤษภาคม 2558
4,057
เสื้อเกราะกันกระสุนจากใยสับปะรด อุปกรณ์ที่จะช่วยปกป้องชีวิตของสันติราษฎร์ ผลงานนวัตกรรมเด่นของนักศึกษา และอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ หรือตำรวจ เป็นผู้รักษาความสงบของประชาชนและบ้านเมือง โดยใช้ ?ชีวิตปกป้องชีวิต? การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมียุทโธปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น เช่น การก่อเหตุจลาจล การยิงต่อสู้กับผู้ร้าย อุปกรณ์ที่จะช่วยปกป้องชีวิตของสันติราษฎร์ได้ก็คือ "เสื้อเกราะกันกระสุน"มทร.ล้านนา นำโดย รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี พร้อม ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง นำโดย พ.ต.อ.เอกชัชวรินทร์ บุนนาค ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ทะ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ภายใต้โครงการ "โรงพักสร้างสุข" ทำให้ มทร.ล้านนาทราบถึงปัญหาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเสื้อเกราะกันกระสุนนั้นมีไม่เพียงพอต่อความต้องการที่จะนำไปใช้งาน โดยเฉพาะการใช้ระงับเหตุจลาจลต่างๆ อีกทั้งยังขาดประสิทธิภาพนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้การควบคุมของ อ.เอกรัฐ ใจบุญ มทร.ล้านนา ลำปาง จึงลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ หาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขเริ่มจากการออกแบบและสร้างเสื้อเกราะกันกระสุนโดยผ่านการทดสอบจาก พ.ต.อ. บัญชา เศรษฐกร รองผู้บัญชาการ ศพร.ภาค 5 อดีตนักแม่นปืนทีมชาติ และได้รับข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง ทางกลุ่มนักศึกษาจึงได้พัฒนาปรับปรุงเสื้อเกราะกันกระสุนให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานจริง ทั้งในเรื่องสูตร รูปแบบโลหะ รูปทรงทางกลศาสตร์และทำให้มีน้ำหนักเบาลงโดยใช้วัสดุคอมโพสิตผสมเส้นใยใบสับปะรดเป็นแผ่นซับแรงกระแทก เพื่อให้ได้เสื้อเกราะป้องกันกระสุนที่ดี มีคุณภาพ ประหยัด ปลอดภัยและสร้างความมั่นใจแก่ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามที่เสี่ยงต่อภัยอันตรายหลังจากการพัฒนาแล้ว จึงได้นำไปทดสอบอีกครั้งกับเครื่องยิงกระสุนที่โรงงานวัตถุระเบิดทางทหารสรรพาวุธทหารบก กรมอุตสาหกรรมทหาร กระทรวงกลาโหม เพื่อขอใบรับรองผลการยิง ซึ่งเสื้อเกราะกันกระสุนของ ทีม มทร.ล้านนา ลำปาง ได้รับผลการประเมิน ให้อยู่ในระดับ 2A ที่สามารถป้องกันกระสุนได้ตามมาตรฐานกำหนดของกระทรวงยุติธรรม สหรัฐอเมริกา หรือ NIJ standard-0101.04 (U.S. National Institute of Justice) และหลังจากผ่านการทดสอบแล้วดำเนินการจัดซื้อวัสดุและพัฒนาผลงานในระดับที่สูงขึ้น โดยเน้นราคาประหยัดมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน การออกแบบที่ดีตามสรีระ ตรงความต้องการใช้งานจริง เพื่อเป็นเครื่องช่วยป้องกันเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภาคสนามต่อไปนายธนพล ศิริโภคานันท์ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ หนึ่งในทีมวิจัยกล่าวว่า การร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมประดิษฐ์เสื้อเกราะกันกระสุนครั้งนี้ นอกจากจะเป็นงานวิจัยก่อนจบการศึกษาแล้วยังเป็นการงานวิจัยที่ได้ช่วยเหลือสังคม เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ได้ทำร่วมกับเพื่อนนักศึกษาโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้จะได้เป็นประโยชน์และให้รุ่นน้องได้ต่อยอดต่อไปนับเป็นผลงานนวัตกรรมเด่นของนักศึกษา และอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจแก่ชาวราชมงคลล้านนาและสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติอย่างแท้จริงเรื่อง/ภาพ : นภาพร ขัติยะ-เชียงใหม่
----------------------------- ^ ^ -----------------------------
ที่มา :
"ภูมิภาค.บ้านเมือง.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.banmuang.co.th/news/region/16311