เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมป่าไม้เปิดตัวแอพพลิเคชั่น Forest 4 Thai ตรวจสอบแนวป่าป้องกันบุกรุก

14 พฤษภาคม 2558
6,346
นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กรมป่าไม้ได้จัดทำแอพพลิเคชั่น ?Forest 4 Thai? หรือ ?แอพพลิเคชั่นกรมป่าไม้? เพื่อแจ้งตำแหน่งของป่าสงวนแห่งชาติทั่วประเทศ และให้ชาวบ้านตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ป่าที่จะซื้อหรือขาย ป้องกันการถูกหลอกและขายที่ดินในเขตป่า ที่สำคัญยังเป็นช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมแจ้งการกระทำผิด สามารถดาวโหลดแอพพลิเคชั่นผ่านทางคิวอาร์โค้ด ไลน์และทางเว็บไซต์ www.forest.go.th ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

สำหรับแอพพลิเคชั่น ครอบคลุม 4 หัวข้อเนื้อหาหลัก ประกอบด้วย 1.การตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ป่า 2.แจ้งเบาะแส/เรื่องร้องเรียน 3.ค้นหาทั้งหน่วยงาน และ4.ขั้นตอนการให้บริหาร โดยเนื้อหาของแต่ละหัวข้อ คือ "การตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ป่า" ผู้ใช้สามารถตรวจสอบในเบื้องต้นได้ว่าตำแหน่งที่ตนยืนอยู่หรือตำแหน่งต่างๆ ในแผนที่อยู่ภายในแนวเขตพื้นที่ป่าหรือไม่ "การแจ้งเบาะแส/เรื่องร้องเรียน" เมื่อพบเหตุการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับป่าไม้ การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ การลักลอบตัดไม้ การขนไม้ผิดกฎหมาย การเกิดไฟป่า ผู้ใช้สามารถแจ้งเหตุ/ร้องเรียนผ่านแอพพลิเคชั่นได้โดยตรง ทั้งนี้ยังสามารถแนบไฟล์ภาพที่ถ่ายไว้และพิกัดตำแหน่งที่เกิดเหตุได้ด้วย "การค้นหาที่ตั้งหน่วยงาน" ผู้ใช้สามารถค้นหาที่ตั้งหน่วยงานของกรมป่าไม้ ได้แก่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ หน่วยป้องกันรักษาป่า สถานีเพาะชำกล้าไม้ สถานีวนวัฒนวิจัยผ่านแอพพลิเคชั่น "ดูขั้นตอนการให้บริการ" ผู้ใช้สามารถดูขั้นตอนในการให้บริการต่างๆ ของกรมป่าไม้ และเอกสารที่จำเป็นต้องจัดเตรียมเพื่อรับบริการในแต่ละขั้นตอนนางวราวรรณ กล่าวว่า ขณะนี้แอพพลิเคชั่นกรมป่าไม้เปิดให้บริการแล้ว คือเนื้อหาการตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ป่า ส่วนอีก 3 หัวข้อเนื้อหา คือ แจ้งเบาะแส/เรื่องร้องเรียน ค้นหาทั้งหน่วยงาน และดูขั้นตอนการให้บริหาร อยู่ระหว่างการพัฒนา คาดว่าอีก 2-3 เดือนจะสามารถเปิดให้บริการได้ทั้งหมด---------------------------- ^ ^ ----------------------------
ที่มา :
"กทม.-สาธารณสุข".บ้านเมือง.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.banmuang.co.th/news/bangkok/15850