เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรกรผู้ปลูกมะลิยิ้มออก อากาศร้อนให้ผลผลิตดี ราคาสูง

13 พฤษภาคม 2558
2,176
จันทบุรี - อากาศร้อนส่งผลดีต่อเกษตรกรผู้ปลูกมะลิ หลังให้ผลผลิตดี ราคาสูง เก็บขายวันละ 750-900 บาท

นางบุญธรรม สร้อยกูล อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 19/2 หมู่ 3 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี เกษตรกรผู้ปลูกมะลิเนื้อที่กว่า 1 ไร่ เปิดเผยว่า ช่วงนี้สภาพอากาศร้อน แดดแรง ส่งผลให้มะลิให้ผลผลิตดี ตลาดมีความต้องการสูง สามารถเก็บผลผลิตได้ทุกวัน โดยแต่ละวันเก็บดอกมะลิขายได้ 5-6 กิโลกรัมต่อวัน มีรายได้ตกวันละ 750-900 บาท ซึ่งถือว่าเป็นรายได้ที่ดี"แต่ด้วยอากาศที่ร้อนทำให้ต้องตื่นตั้งแต่ตี 5 ออกมาเก็บดอกมะลิ หากปล่อยให้เวลาล่าช้าไปก็จะทำให้ดอกมะลิบวม ขายไม่ได้ราคา ส่วนศัตรูพืชในช่วงนี้ไม่ค่อยพบ ไม่เหมือนในช่วงฝนตก และช่วงฤดูหนาวเพราะอากาศชื้น ทำให้เกิดโรคราระบาด และมีเพลี้ยมากัดกินดอกเสียหาย"------------------------ ^ ^ -----------------------
ที่มา :
"ภูมิภาค-ภาคกลาง-ตะวันออก".ผู้จัดการ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://manager.co.th/Local/เกษตรกรผู้ปลูกมะลิยิ้มออกc3