เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ศึกษาเส้นทางสินค้าเกษตรไทยก่อนเข้าสู่เออีซี

13 พฤษภาคม 2558
1,868
คณะของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เดินทางไปศึกษาศักยภาพการค้าสินค้าเกษตรไทย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2558 เวลา 1:41 น. นายสุรศักดิ์ พันธุ์นพ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้นำคณะของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เดินทางไปศึกษาศักยภาพการค้าสินค้าเกษตรไทย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) เมื่อช่วงเดือนเมษายน 2558 ที่ผ่านมา

โดยเดินทางออกจากประเทศไทยถึงเมืองกว่างโจว ผ่านเส้นทางหนานหนิง-ผิงเสียง-หล่างเซิน-ไห่ฟอง-ฮานอย-ลาวไค-เดียนเบียนฟู-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์ แล้วเข้าสู่ประเทศไทย ณ เมืองกว่างโจวไปยังเมืองหนานหนิง มลฑลกวางสี ประเทศจีนคณะได้เข้าพบเจ้าหน้าที่สถานกงสุล ณ นครหนานหนิง มีรองกงสุลใหญ่ คุณนิลวรรณ ชูวนะภิรมย์ และคณะให้การต้อนรับ หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมตลาดพบเจ้าหน้าที่ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ และสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นจุดกระจายสินค้าข้าว ผัก และผลไม้ ที่สำคัญของไทย จากนั้นเดินทางสู่ประเทศเวียดนามทางจังหวัดหลางเซิ่น ระหว่างทางได้เข้าพบและสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ศุลกากรด่านผิงเสียง ด่านชายแดนจีน-เวียดนาม และ ด่านฮิวหงี่ จังหวัดหลางเซิน ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน เกี่ยวกับข้อมูลการเตรียมความพร้อมด้านการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรของไทยผ่านเส้นทางนี้หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่เมืองไห่ฟอง ประเทศเวียดนาม เข้าพบผู้จัดการท่าเรือไห่ฟอง ซึ่งเป็นท่าเรือที่สำคัญของเวียดนามตอนเหนือ แล้วเดินทางสู่เมืองฮานอยไปตามเส้นทางดังกล่าว เพื่อสำรวจตามด่านชายแดนเวียดนาม-จีน ด่านลาวไค-เหอโข่ว เวียดนาม-ลาว ลาว-เวียดนาม (เดียนเบียนฟู) และลาว-ไทย เกี่ยวกับข้อมูลด้านการเตรียมความพร้อมด้านการปฏิบัติงาน สถานที่ และอื่นๆ สำหรับตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรได้สัมภาษณ์ข้อมูลด้านการรวบรวมและกระจายสินค้าเกษตร การบริหารจัดการพิธีศุลกากร รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป------------------------- ^ ^ ----------------------
ที่มา :
"เกษตร".เดลินิวส์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.dailynews.co.th/agriculture/320676