เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ให้เพิ่มค่าเก็บข้าว 1,000 บาท รัฐจูงใจชาวนาชะลอผลผลิต

14 กันยายน 2561
3,464
พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2561/2562 ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) จากเดิมในกรณีที่สถาบันเกษตรกรหรือสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกจะได้รับค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวตันละ 1,500 บาท เงินส่วนนี้สถาบันเกษตรกรหรือสหกรณ์จะต้องจัดสรรค่าฝากเก็บให้เกษตรกร 500 บาท สหกรณ์ได้รับเอง 1,000 บาท ปรับเป็นให้เกษตรกรได้รับ 1,000 บาท ส่วนสหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกรได้รับ 500 บาท
"โครงการสินเชื่อชะลอการขาย เป็นวิธีการที่ให้เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรเก็บข้าวเปลือกไว้ในยุ้งฉางก่อน เพื่อชะลอการขายข้าวในช่วงที่มีผลผลิตออกมาจำนวนมากจนล้นตลาดส่งผลให้ราคาข้าวตกต่ำ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากเกษตรกรพอสมควรแต่ยังไม่มากนัก จึงมาทบทวนว่าหลักการข้อใดยังไม่ดึงดูดให้เกษตรกรเข้าร่วม ซึ่งพบว่าเงินจ่ายขาดที่มอบไปให้เกษตรกรยังไม่เย้ายวนใจ" นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเก็บรักษาข้าวเปลือกหลักประกันไว้ในยุ้งฉางหรือสถานที่เก็บของตนเองเท่านั้น จากข้อเดิมอนุญาตให้เช่าสถานที่เก็บได้ไม่เกิน 10,000 ตัน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันเกษตรกร หรือเอกชนได้.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ให้เพิ่มค่าเก็บข้าว 1,000 บาท รัฐจูงใจชาวนาชะลอผลผลิต". (12-09-2561). ไทยรัฐ.:
สืบค้นเมื่อ 17-09-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th/content/1374407