เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
 
กรมการข้าวตั้งเป้าเปิดศูนย์ข้าวชุมชนให้ได้ 7 พันศูนย์ ในปี 64
04 กันยายน 2561
904
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ศูนย์ข้าวชุมชนเป็นองค์กรที่กรมการข้าวจะพัฒนาให้เป็นกำลังสำคัญของประเทศ เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดการพัฒนาและผลิตข้าวเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้กระจายสู่ชาวนาทุกพื้นที่ เชื่อมโยงสู่ตลาด โดยปี 2564 ตั้งเป้าไว้ที่ 7,000 ศูนย์ เพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการผลิตข้าวพันธุ์ดีต่อไป
ทั้งนี้ ศูนย์ข้าวชุมชน เป็นองค์กรของชาวนาที่หน่วยงานภาครัฐได้สนับสนุนให้จัดตั้งขึ้นในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไว้บริการชาวนาในแต่ละท้องถิ่น รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาข้าว และชาวนาของชุมชน ปัจจุบันมีศูนย์ข้าวชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าวแล้วประมาณ 1,786 ศูนย์ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีรวมกันได้ปีละไม่น้อยกว่า 100,000 ตัน
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กรมการข้าวตั้งเป้าเปิดศูนย์ข้าวชุมชนให้ได้ 7 พันศูนย์ ในปี 64". (30-08-2561). ผู้จัดการออนไลน์.:
สืบค้นเมื่อ 01-09-2561, เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
17-31°C
นครราชสีมา
21-36°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×