เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมการข้าวตั้งเป้าเปิดศูนย์ข้าวชุมชนให้ได้ 7 พันศูนย์ ในปี 64

04 กันยายน 2561
2,928
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ศูนย์ข้าวชุมชนเป็นองค์กรที่กรมการข้าวจะพัฒนาให้เป็นกำลังสำคัญของประเทศ เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดการพัฒนาและผลิตข้าวเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้กระจายสู่ชาวนาทุกพื้นที่ เชื่อมโยงสู่ตลาด โดยปี 2564 ตั้งเป้าไว้ที่ 7,000 ศูนย์ เพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการผลิตข้าวพันธุ์ดีต่อไป
ทั้งนี้ ศูนย์ข้าวชุมชน เป็นองค์กรของชาวนาที่หน่วยงานภาครัฐได้สนับสนุนให้จัดตั้งขึ้นในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไว้บริการชาวนาในแต่ละท้องถิ่น รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาข้าว และชาวนาของชุมชน ปัจจุบันมีศูนย์ข้าวชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าวแล้วประมาณ 1,786 ศูนย์ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีรวมกันได้ปีละไม่น้อยกว่า 100,000 ตัน
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กรมการข้าวตั้งเป้าเปิดศูนย์ข้าวชุมชนให้ได้ 7 พันศูนย์ ในปี 64". (30-08-2561). ผู้จัดการออนไลน์.:
สืบค้นเมื่อ 01-09-2561, เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com