เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ

11 พฤษภาคม 2558
3,286
(7 พ.ค. 58) กระทรวงพาณิชย์ยืนยันปาล์มราคาตกต่ำไม่เกี่ยวกับนำเข้า 50,000 ตัน ระบุเป็นช่วงฤดูกาลที่ผลผลิตออกมาก เชื่อประกาศราคารับซื้อดันราคาผลปาล์มดีขึ้น พร้อมส่งอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่ประชุมร่วมผู้เกี่ยวข้องในแหล่งปลูกปาล์ม

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ไม่นิ่งนอนใจเกี่ยวกับราคาผลปาล์มแต่ละพื้นที่ของภาคใต้ ทั้งกระบี่ สุราษฎร์ธานีและชุมพร ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง เพราะราคาผลปาล์มตั้งแต่วันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมาเฉลี่ยอยู่ที่ 3.80- 4 บาทต่อกิโลกรัม ที่้เปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17%ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า หลังจากคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) มีมติให้โรงสกัดรับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรที่เปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17% ราคา 4 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งการประกาศราคารับซื้อดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการตกลงของทุกฝ่ายทั้งเกษตรกร โรงสกัด โรงกลั่น รวมถึงกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ขณะนี้กลับมีการเรียกร้องและชุมนุม เพื่อให้ปรับราคารับซื้อผลปาล์มให้เป็น 5 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นราคาประกันในช่วงที่มีการนำเข้าน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์จากต่างประเทศปริมาณ 50,000 ตัน ช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม ซึ่งเป็นช่วงที่สตอกน้ำมันปาล์มในประเทศลดลงเหลือเพียง 113,000 ตัน ขณะที่ความต้องการบริโภคในประเทศอยู่ที่ 150,000-200,000 ตัน จึงต้องนำเข้ามาเพื่อป้องกันการขาดแคลน ยืนยันว่าราคาปาล์มตกต่ำไม่เกี่ยวกับการนำเข้าน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศ 50,000 ตัน แต่เป็นเพราะฤดูกาล โดยทั้ง 50,000 ตัน นำไปบรรจุขวดวางจำหน่ายในตลาดหมดแล้วทั้งนี้ หลังจากการประกาศราคารับซื้อปาล์มน้ำมันที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันที่ 17% ราคา 4 บาทนั้น ทำให้ราคาผลผลิตปาล์มเริ่มดีขึ้น โดยโรงสกัดทั้งหมดส่วนใหญ่รับซื้อตามราคาที่ประกาศ แต่ยังมีบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจเกณฑ์การซื้อราคาดังกล่าว และมีการเรียกร้องจากเกษตรกรให้รับซื้อราคาที่สูงขึ้น หากรับซื้อราคา 5 บาทต่อกิโลกรัม จะกระทบกับราคาเพดานน้ำมันปาล์มบรรจุขวด จึงได้สั่งการให้นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ไปหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นพื้นที่ที่ปลูกปาล์มหลัก ทั้งกระบี่ สุราษฎร์ธานี และชุมพร เพื่อทำความเข้าใจตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคมเป็นต้นไป เพื่อให้ได้ข้อมูลและแนวทางการแก้ไขที่ชัดเจน โดยกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าจะดูแลทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ทั้งเกษตรกรผู้ปลูกจนถึงผู้บริโภค เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบ โดยการดูแลปาล์มน้ำมันทั้งระบบขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะเข้ามาดูแล แต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังร่าง พ.ร.บ.ปาล์ม เพื่อออกกฎหมายควบคุมดูแลอย่างจริงจังสำหรับราคาผลปาล์มจากวันที่ 30 เมษายนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม ราคาที่กระบี่ปรับขึ้นจาก 3.80 บาท เป็น 4.10 บาท ส่วนราคาที่สุราษฎร์ธานีปรับขึ้นจาก 4 บาท เป็น 4.10 บาท ส่วนชุมพรราคาปรับขึ้นจาก 3.80 บาท เป็น 4 บาทต่อกิโลกรัม และเชื่อว่าแนวโน้มจะปรับเพิ่มขึ้นได้อีก----------------------- ^ ^ -----------------------
ที่มา :
"เศรษฐกิจในประเทศ".ประชาชาติธุรกิจ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1430995172