เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

นายกฯ สั่งจัดทำ Big Data ประเมินตลาดเพื่อผลิตข้าวแต่ละปีให้เหมาะสม

05 กันยายน 2561
2,858
นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้เห็นชอบปรับเพิ่มโควตาส่งออกข้าวเปลือกอินทรีย์และข้าวเปลือกตามมาตรฐาน GAP เพื่อส่งออกไปยังยุโรป เพิ่มจาก 2,000 ตัน เพิ่มเป็น 5,000 ตัน หวังส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์และข้าวมาตรสากล GAP ทั้งประเทศจำนวน 60,000 ตัน จากปี 2560 เพิ่มเป็น 2.8 แสนตันในปี 2564
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดทำ Big Data ข้าว เพื่อประเมินตลาด ประเมินสถานการณ์น้ำ และให้พยากรณ์การผลิตข้าวในแต่ละปีให้มีความแม่นยำมากขึ้น เพื่อให้รัฐบาลส่งสัญญาณการปลูกข้าวในปริมาณที่พอเหมาะสมกับความต้องการของตลาด ซึ่งต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้

นอกจากนี้ ยังปรับแผนโครงการชะลอการขายข้าวเปลือกหรือการจำนำยุ้งฉาง เพื่อดึงสหกรณ์การเกษตรที่มียุ้งฉางของตนเองเข้ามาร่วมโครงการมากขึ้น โดยใช้เงื่อนไขเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา และยังสั่งการให้หน่วยงานสร้างความเข้าใจและหามาตรการเพิ่มเติมช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัยหรือผู้เสียสละใช้พื้นที่เป็นแก้มลิงรองรับน้ำ เพื่อให้เกษตรกรได้สบายใจมากขึ้น หลังจากประสบปัญหาน้ำท่วมหลายพื้นที่ โดยต้องศึกษาให้แล้วเสร็จใน 1 เดือน ขณะเดียวกัน ให้ดูผลกระทบของเกษตรกร ทั้งจากภัยธรรมชาติและจากการผันน้ำ เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบมีความพึงพอใจและได้รับการเยียวยาที่เหมาะสมด้วย
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"นายกฯ สั่งจัดทำ Big Data ประเมินตลาดเพื่อผลิตข้าวแต่ละปีให้เหมาะสม". (03-09-2561).
ผู้จัดการออนไลน์.: สืบค้นเมื่อ 05-09-2561, เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com