เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
มิตรผล อัดงบลงทุนปีนี้ 1.8 หมื่นล.- หวังช่วยกระตุ้นศก.ในประเทศ
11 พฤษภาคม 2558
1,300
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มมิตรผล เปิดเผยว่า แม้เศรษฐกิจไทยในขณะนี้จะยังไม่ฟื้นตัวนัก โดยเฉพาะปัจจัยต่างประเทศที่กระทบต่อการภาพรวมการส่งออก แต่กลุ่มมิตรเล็งเห็นว่าควรใช้ความเสี่ยงนี้เดินหน้าลงทุนเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ธุรกิจในเครือทั้งที่อยู่ในไทย จีน และออสเตรเลีย โดยปีนี้ได้เตรียมงบลงทุนประมาณ 18,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปกติที่จะลงทุนประมาณ 12,000 ล้านบาท โดยคาดว่า ปีนี้บริษัทจะมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 4% จากปี 2557 มีรายได้รวม 87,000 ล้านบาท

"อยากให้มองว่าเศรษฐกิจตอนนี้แม้จะมีความเสี่ยง แต่ก็เป็นโอกาสในการลงทุนเช่นกัน เป็นเรื่องที่ควรสื่อออกไปเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประเทศ ส่วนการส่งออกแม้จะลดลง แต่ส่วนหนึ่งมาจากราคาน้ำมันที่ลดลงมาก ซึ่งไทยได้อานิสงค์มูลค่านำเข้าลดลงถึง 400,000 ล้านบาท ดังนั้นตัวเลขส่งออกจึงไม่ใช่เครื่องยืนยันเศรษฐกิจทั้งหมด ทั้งนี้เชื่อว่าช่วงไตรมาส 3 และ4 ของปีนี้จะได้เห็นผลการอัดฉีดเงินจากรัฐบาล ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นแน่นอน" นายกฤษฎากล่าวนายกฤษฎา กล่าวว่า การลงทุนดังกล่าวแบ่งเป็น การลงทุนธุรกิจน้ำตาล ได้แก่ การขยายลงทุน และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 8,077 ล้านบาท ธุรกิจไร่อ้อย ส่งเสริมเทคโนโลยีให้การปลูกอ้อยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 159 ล้านบาท ธุรกิจพลังงานทดแทน ได้แก่ ขยายกำลังผลิต และพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 3,949 ล้านบาท ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ ได้แก่ ขยายกำลังผลิต พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และการสร้างแบรนด์ 2,905 ล้านบาท และธุรกิจอื่นๆ 2,744 ล้านบาท------------------------- ^ ^ ---------------------------
ที่มา :
"เศรษฐกิจในประเทศ".ประชาชาติธุรกิจ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1431075534