เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เอกชน 27 รายยื่นซองประมูลข้าวสตอกรัฐบาลล็อตสุดท้าย

29 สิงหาคม 2561
3,096
บรรยากาศการการยื่นซองเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อเข้าร่วมการประมูลข้าวสารในสตอกของรัฐบาลเข้าอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนครั้งที่ 2 ปี 2561 จำนวนกว่า 245,000 ตัน ซึ่งเปิดให้เอกชนผู้สนใจเข้าร่วมตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. วันนี้ (27 ส.ค.) พบว่ามีเอกชนให้ความสนใจยื่นซองเอกสารคุณสมบัติการจำหน่ายข้าวสาร อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยมีผู้มารับคิวทั้งสิ้น 28 ราย
ทั้งนี้ หลังจากปิดรับการยื่นซองเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ พบว่ามีเอกชนให้ความสนใจยื่นซองฯ ประมูลข้าวเข้าอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนจำนวน 27 ราย ไม่ยื่น 1 ราย ซึ่งกรมฯ จะประกาศรายชื่อผู้เสนอซื้อที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วนตามเงื่อนไข TOR และผู้ที่ผ่านการตรวจสอบและจะมีสิทธิ์เข้ายื่นซองเสนอราคาประมูลในวันที่ 29 สิงหาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. และจะเปิดซองเสนอซื้อในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เอกชน 27 รายยื่นซองประมูลข้าวสตอกรัฐบาลล็อตสุดท้าย". (27-08-2561). ผู้จัดการออนไลน์.:
สืบค้นเมื่อ 28-08-2561, เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com