เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พระโคเขมรไม่เสวยข้าว ทำชาวกัมพูชาหวั่นปีนี้ผลผลิตน้อย

06 พฤษภาคม 2558
2,913
เอเอฟพี - พระโคเขมรไม่เสวยข้าวในพิธีแรกนาขวัญที่จัดขึ้นในวันนี้ (6 พ.ค. 58) พิธีที่สืบทอดมาแต่โบราณ เพื่อทำนายผลผลิตทางการเกษตรของประเทศ ส่งผลให้ชาวเขมรวิตกกันว่า การเก็บเกี่ยวข้าวในปีนี้จะไม่ดีนัก
แฟ้มภาพเอเอฟพีเดือนพ.ค.2557 ขณะพระโคเสวยอาหารเสี่ยงทายในพิธีแรกนาขวัญ ที่จัดขึ้นในจ.กันดาล และในพิธีแรกนาขวัญปีนี้ที่จัดขึ้นในจ.พระตะบอง พระโคเสวยเพียงถั่วและข้าวโพด ไม่เสวยข้าว ทำให้ชาวกัมพูชาส่วนหนึ่งวิตกว่าการเก็บเกี่ยวข้าวในปีนี้อาจน้อยลง. Agence France-Presse/Tang Chhin Sothy.

ประชาชนชาวกัมพูชาหลายพันคน ต่างเฝ้าดูพระโคในพิธีแรกนาขวัญที่ถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์ โดยมีกษัตริย์นโรดมบรมนาถสีหมุนี ทรงเป็นองค์ประธานในพิธี ที่จัดขึ้นยังสนามฟุตบอลของ จ.พระตะบอง ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศหลังทำพิธีไถนาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ พระโคทั้งสองถูกอัญเชิญไปยังอาหารที่จัดเตรียมไว้ 7 อย่าง ประกอบด้วย ข้าว ข้าวโพด ถั่ว งา หญ้า น้ำ และเหล้า ที่วางอยู่บนถาดข้าว ข้าวโพด ถั่ว งา ถือเป็นตัวแทนของการเก็บเกี่ยว ยิ่งพระโคเสวยมากเท่าไหร่พยากรณ์ได้ว่าการเก็บเกี่ยวจะยิ่งดีมากเท่านั้น หากพระโคเสวยหญ้า พยากรณ์ถึงความเจ็บป่วย หากเสวยน้ำเป็นสัญญาณถึงอุทกภัย และหากเสวยเหล้า พยากรณ์ว่ามีลางของสงครามในวันนี้ (6) พระโคเสวยเพียงถั่ว และข้าวโพดเท่านั้น ทำให้โหรหลวงกัง แกน (Kang Ken) ทำนายว่า ในปีนี้การเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่ว และข้าวโพดจะอุดมสมบูรณ์"นี่เป็นเพียงการทำนายตามพระราชพิธีแรกนาโบราณ" โหรหลวงกัง แกน กล่าว โดยที่ไม่ได้กล่าวถึงการเก็บเกี่ยวข้าว ทำให้ชาวกัมพูชาบางส่วนแสดงความวิตกกังวล"คนเฒ่าคนแก่บอกว่า หากพระโคไม่เสวยข้าว ผลผลิตจะมีน้อย" สวาย สุพน อายุ 56 ปี ที่นั่งดูพิธีผ่านทางโทรทัศน์ในร้านอาหารแห่งหนึ่ง กล่าวแม้ชาวกัมพูชาจำนวนมากจะยังคงให้ความสำคัญอย่างจริงจังต่อพิธีนี้ แต่การทำนายในพิธีแรกนาสร้างความกังขามาตลอดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เช่นกันนายกรัฐมนตรีฮุนเซน ที่ไม่ได้เข้าร่วมในพิธีวันนี้ เคยกล่าวต่อว่าโหรหลวงที่ไม่สามารถทำนายถึงเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี 2554 ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปถึง 59 คน.-------------------- ^ ^ ----------------------
ที่มา :
"อินโดจีน".ผู้จัดการ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://manager.co.th/IndoChina/ViewNews.aspx?NewsID=9580000051601&Keyword=%e0%a1%c9%b5%c3