เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ข้าวไทยขายดีทั้งปีหวังส่งออก 11 ล้านตัน ยอดซื้อเพิ่มตลาดเอเชีย-แอฟริกาคึกคัก

15 สิงหาคม 2561
2,782
นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-8 ส.ค.2561 ประเทศไทยส่งออกข้าวได้ 6.79 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.82% มูลค่า 3,425 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 9.85% โดยส่งออกเพิ่มขึ้นทุกตลาด เช่น อินโดนีเซีย 450,000 ตัน เพิ่มมากถึง 695.70%, มาเลเซีย 200,000 ตัน เพิ่ม 53.07%, ฟิลิปปินส์ 200,000 ตัน เพิ่ม 25.37%, แอฟริกาใต้ เพิ่ม 12.01% แองโกลา เพิ่ม 7.04% เป็นต้น แต่ตลาดข้าวหอมมะลิลดลง เช่น ฮ่องกง ลดลง 14.64%, จีน ลดลง 35.89% เพราะราคาข้าวหอมมะลิไทยสูงขึ้นตันละเกือบ 1,200 เหรียญสหรัฐฯ
มั่นใจว่าการส่งออกข้าวไทยจะยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้น เพราะมีความต้องการซื้อข้าวไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากเอเชียและแอฟริกา และกำลังเจรจาส่งมอบข้าวให้กับจีนอีก 100,000 ตัน จากที่ส่งมอบไปแล้ว 500,000 ตัน ตามสัญญาขายข้าวรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) รวม 1 ล้านตัน รวมทั้งจะเร่งผลักดันจีนให้ลงนามสัญญาซื้อขายข้าวแบบจีทูจีกับไทยอีก 1 ล้านตัน หากตกลงกันได้ จะทำให้มีตลาดรองรับข้าวไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้า

ขณะเดียวกัน จะเข้าร่วมประมูลขายข้าวให้กับรัฐบาลฟิลิปปินส์ ที่จะเปิดประมูลข้าวอีก 500,000 ตัน เป็นแบบจีทูจี 250,000 ตัน และประมูลซื้อจากเอกชนอีก 250,000 ตัน มั่นใจว่าไทยจะชนะการประมูลขายข้าวได้แน่ อีกทั้งยังจะเจรจาจัดทำบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ซื้อขายข้าวจีทูจีกับรัฐบาลอิรัก ทำให้มั่นใจว่า ปีนี้ไทยจะส่งออกข้าวได้ 11 ล้านตันแน่นอน สำหรับการทำตลาดข้าวไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้ กรมการค้าต่างประเทศจะจัดคณะผู้แทนการค้าออกไปขยายตลาดข้าวที่สิงคโปร์ ฮ่องกง และออสเตรเลีย เพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวไทยด้วย โดยเฉพาะข้าวคุณภาพดี.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ข้าวไทยขายดีทั้งปีหวังส่งออก 11 ล้านตัน ยอดซื้อเพิ่มตลาดเอเชีย-แอฟริกาคึกคัก". (11-08-2561).
ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 15-08-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th