เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
พาณิชย์ ไม่กังวลข้าวหอมสหรัฐฯ มั่นใจข้าวหอมมะลิไทยสู้ได้แน่นอน
09 สิงหาคม 2561
2,008
"พาณิชย์" ยันมีแผนรับมือข้าวหอมพันธุ์ใหม่สหรัฐฯ เตรียมลุยสร้างความแตกต่าง และทำแผนโปรโมต มั่นใจข้าวหอมมะลิไทยยังเป็นที่นิยม เผยยังจะดันข้าวไรซ์เบอร์รี ข้าว กข 43 เจาะตลาดเพิ่มด้วย
น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีที่สหรัฐฯ ได้พัฒนาข้าวหอมสายพันธุ์ใหม่ 3 สายพันธุ์และอาจจะเป็นคู่แข่งของไทยในตลาดสหรัฐฯ ว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายข้าวในสหรัฐฯ แล้ว พบว่ามีเพียงสายพันธุ์เดียวที่สหรัฐฯ จะนำมาทดลองตลาด โดยเป็นข้าวพื้นนุ่ม มีกลิ่นหอม แต่ข้าวดังกล่าวยังไม่เป็นที่รู้จักและวางจำหน่ายในตลาดทั่วไป ซึ่งต้องจับตาดูว่าจะมีผลอย่างไร ตลาดยอมรับหรือไม่ แต่ในระยะสั้นยังไม่มีผลกระทบต่อการส่งออกข้าวหอมมะลิของไทย

ทั้งนี้ กระทรวงฯ มั่นใจว่าข้าวหอมมะลิไทยยังคงเป็นที่ต้องการและนิยมในตลาดสหรัฐฯ เพราะผู้บริโภคให้ความสำคัญในด้านคุณภาพมาตรฐานและความโดดเด่นของข้าวหอมมะลิไทย ทำให้ยังคงเลือกซื้อข้าวจากไทยอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ต้องระวังในเรื่องการมีข้าวหอมจากคู่แข่ง เช่น เวียดนาม และกัมพูชา ซึ่งมีราคาถูกกว่าเข้ามาเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับราคาเป็นหลัก

"จะร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของข้าวหอมมะลิไทย และพัฒนาและข้าวหอมและข้าวพื้นนิ่มสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่สามารถแข่งขันในด้านราคาได้เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค รวมทั้งจะร่วมมือกับภาคเอกชน เช่น สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกำหนดแนวทางสร้างการรับรู้และความแตกต่างระหว่างข้าวหอมมะลิไทยกับข้าวหอมชนิดอื่นๆ จากประเทศคู่แข่ง และจะเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อรักษาตลาด เจาะผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความต้องการให้มากขึ้น" น.ส.ชุติมากล่าว

นอกจากนี้ จะเร่งขยายตลาดข้าวชนิดใหม่ๆ ในตลาดสหรัฐฯ เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี และข้าว กข 43 ซึ่งเป็นข้าวที่ดีต่อสุขภาพ และจะผลักดันเปิดตลาดอื่นๆ ที่ออสเตรเลีย จีน สิงคโปร์ และฮ่องกงด้วย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พาณิชย์ ไม่กังวลข้าวหอมสหรัฐฯ มั่นใจข้าวหอมมะลิไทยสู้ได้แน่นอน". (02-08-2561). ผู้จัดการออนไลน์.:
สืบค้นมื่อ 09-08-2561, เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com