เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

มก.พบผีเสื้อกลางคืนพันธุ์ใหม่ พระราชทานนามสิรินธร

04 พฤษภาคม 2558
3,716
นายนันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว อาจารย์ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดเผยว่า จากการสำรวจความหลากหลายของผีเสื้อกลางคืนในป่าธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงใน 3 จังหวัดของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จันทบุรี และตราด ทีมวิจัยได้ค้นพบผีเสื้อกลางคืนสกุลใหม่ของโลก และได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า "ผีเสื้อกลางคืนสิรินธร" (Sirindhornia)
ผีเสื้อสกุลใหม่นี้เป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก เพียง 1 เซ็นติเมตร


ผีเสื้อสกุลใหม่นี้ เป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก(micromoths) มีขนาดเพียง 1 เซ็นติเมตร จัดอยู่ในวงศ์ผีเสื้อหนอนม้วนใบ (Family Tortricidae) วงศ์ย่อย (Subfamily Olethreutinae) เผ่า (Tribe Enarmoniini) มีลักษณะโดดเด่นที่สีสันและลวดลายสวยงามโทนแดงส้ม โดยปีกคู่หน้ามีโคนปีกสีขาวและปลายปีกสีแดง มีจุดแต้มและลวดลายบนปีกสีดำ ส่วนปีกคู่หลังมีแต้มสีเหลืองบริเวณกึ่งกลางปีก ลักษณะรูปร่างของรยางค์ปากมีความเรียวยาวและตั้งขึ้นด้านบน นอกจากนี้รูปร่างของอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้ที่ส่วนของ socii และ gnathos มีลักษณะเด่นและแตกต่างจากผีเสื้อสกุลอื่นๆ ที่อยู่ในเผ่า Enarmoniini อย่างชัดเจนนายนันทศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า แหล่งที่พบและเก็บตัวอย่างผีเสื้อกลางคืนสิรินธร อยู่ในพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง 3 พื้นที่ด้วยกัน คือ ป่าดิบชื้น อุทยานแห่งชาติเขานัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช พบในปี 2550 พื้นที่สวนยางพาราเก่าอายุมากกว่า 50 ปี ที่ฟื้นสภาพเป็นป่าธรรมชาติในโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) อ.ขลุง จ.จันทบุรี พบในปี 2554 และพื้นที่ป่าดิบชื้นในสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด อ.เมือง จ.ตราด พบในปี 2555ซึ่งนับได้ว่าผีเสื้อสกุลนี้ เป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของป่าและมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศสำหรับผีเสื้อกลางคืนสกุลใหม่ของโลก ที่พบนี้มี 4 ชนิด คือ Sirindhornia pulchella จากอุทยานแห่งชาติเขานัน Sirindhornia chaipattana และ Sirindhornia curvicosta จากโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด และ Sirindhornia bifida จากสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด โดยได้นำตัวอย่างผีเสื้อกลางคืนไปศึกษาที่ The Australian National Insect Collection ประเทศออสเตรเลีย รวมถึงส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญในพิพิธภัณฑ์แมลงทั่วโลกช่วยตรวจสอบความถูกต้อง จนได้รับการยืนยันว่าเป็นผีเสื้อหนอนม้วนใบสกุลใหม่ของโลก-------------------------- ^ ^ ---------------------------
ที่มา :
"สกู๊ปพิเศษ".สยามรัฐ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.siamrath.co.th/web/มก.พบผีเสื้อกลางคืนพันธุ์ใหม่ พระราชทานนามสิรินธร