เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ทุเรียนชะนีเกาะช้างสร้างรายได้งามให้เกษตรกร ชูจุดขายไอโอดีน-วิตามีนอีสูง ใช้คิวอาร์โค้ดยืนยัน

04 พฤษภาคม 2558
4,612
ตราด - ทุเรียนชะนีเกาะช้างสร้างรายได้งามให้เกษตรกร ชูจุดขายไอโอดีน-วิตามีนอีสูง ใช้คิวอาร์โค้ดยืนยันคุณภาพ ถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับได้

นายสกุล ชาวนา หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด นางประทุม เสนกุล เกษตรอำเภอเกาะช้าง นำคณะสำรวจการผลิตทุเรียนชะนีเกาะช้าง ซึ่งเป็นทุเรียนคุณภาพที่สวนของนายสมโภชน์ ทัศมากร หมู่ 2 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง ซึ่งเป็น 1 ใน 10 เกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer)ของอำเภอนายสมโภชน์ กล่าวว่า ทุเรียนชะนีเกาะช้างเป็นผลไม้เอกลักษณ์ชื่อดังของพื้นที่ หลังจากเคยนำเนื้อทุเรียนชะนีเกาะช้างไปตรวจพบว่า มีสารไอโอดีนและวิตามีนอีสูงกว่าทุเรียนชะนีที่ปลูกจากที่อื่น เนื่องจากความแตกต่างของดินดั้งเดิมของเกาะช้างเกิดจากภูเขาไฟ ประกอบกับอยู่บนเกาะที่ล้อมรอบด้วยทะเล เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเกาะช้าง จึงรวมกลุ่มกันผลิตทุเรียนคุณภาพ ซึ่งมีรสชาติหวานมัน เนื้อเหนียวนุ่ม ไม่เละ จึงทำให้ขายได้ในราคากิโลกรัมละ 80 บาทเท่ากันทุกสวน โดยเกษตรกรจะขายเองที่หน้าสวน และรับประกันคุณภาพเปลี่ยนคืนให้ผู้บริโภคที่ไม่พอใจคุณภาพ ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีลูกค้ามาเปลี่ยนหรือคืนเลย
ด้านนางประทุม กล่าวว่า 10 เกษตรกรปราดเปรื่องที่ผลิตทุเรียนชะนีเกาะช้าง ได้รับการคัดเลือกมาจากกลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียน ทางภาครัฐได้สนับสนุนให้เป็นสวนต้นแบบ มีพื้นที่ปลูกทุเรียนรวมกันประมาณ 200 ไร่ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้คิวอาร์โค้ด(QR Code)รับรองคุณภาพ ลูกค้าสามารถทราบถึงแหล่งผลิต ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเป็นทุเรียนชะนีเกาะช้างอย่างแท้จริงทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสรสชาติทุเรียนชะนีเกาะช้าง เมื่อขับรถขึ้นมาจากท่าเรือเฟอร์รี่ทั้งสองท่า ให้เลี้ยวซ้ายมาทางที่ว่าการอำเภอเกาะช้าง ซึ่งสวนทุเรียนคุณภาพของเกษตรกรทั้ง 10 รายจะอยู่ตลอดสองข้างทาง สังเกตได้จากป้ายประชาสัมพันธ์ที่ภาครัฐติดไว้----------------------- ^ ^ ----------------------
ที่มา :
"ภูมิภาค".ผู้จัดการ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://manager.co.th/Local/ทุเรียนชะนีเกาะช้างสร้างรายได้งามให้เกษตรกร