เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ก.เกษตรฯร่วม Expo Milano หวังโชว์ศักยภาพครัวของโลก

04 พฤษภาคม 2558
1,445
นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในระหว่างระหว่าง วันที่ 1 พ.ค. ?31 ต.ค.58 จะมีการจัดงาน Expo Milano 2015 ที่เมืองมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี สำหรับงานนี้รัฐบาลไทย โดยกระทรวงเกษตรฯ จะนำอาคารแสดงประเทศไทย หรือไทยแลนด์พาวิลเลี่ยน พร้อมกับกองทัพสินค้าไทย ไปร่วมจัดแสดงภายในงานด้วย ซึ่งได้เสร็จสมบูรณ์และอวดสายตาชาวโลกในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พ.ค.ไปแล้ว โดยอาคารแสดงประเทศไทย มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นสะดุดตา ด้วยการนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทยที่เป็นเมืองแห่งเกษตรกรรม มาออกแบบอาคารเป็นรูป "งอบ" ได้รับความสนใจจากสื่อยักษ์ใหญ่ในอิตาลี และติดอันดับ 1 ใน 3 ของอาคารที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สวยที่สุดในงานด้วย

นายชวลิต กล่าวต่อว่า การเข้าร่วมงาน Expo Milano 2015 ครั้งนี้ มีเป้าหมายในการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าอาหารของไทยในนาม "ไทยแลนด์แบรนด์" ต่อนานาประเทศว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย และมีศักยภาพในการผลิตอาหารที่จะเลี้ยงโลกได้ในฐานะ "ครัวของโลก" ทั้งยังมีการจัดนิทรรศการ นำตัวอย่างสินค้าไปจำหน่ายในพื้นที่เชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง และสินค้าทางการเกษตรต่างๆ ไปจัดแสดงด้วย ถือเป็นโอกาสในการขยายตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน"ประเทศไทยมีความพร้อมในทุกๆด้าน ที่จะแสดงให้ประชาคมโลกได้ตระหนักถึงขีดความสามารถและสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในฐานะ"ครัวของโลก" และสร้างความสุขให้แก่ชาวโลก ด้วยการเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยในทุกกระบวนการ มีสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ มีสินค้าอาหารแปรรูปที่ได้มาตรฐานและทั่วโลกให้การยอมรับ เพื่อต่อยอดสู่การสร้างไทยแลนด์แบรนด์ ให้มีความแข็งแกร่ง ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนผู้เข้าชมอาคารแสดงประเทศไทย มากถึง 2 ล้านคนอย่างแน่นอน" นายชวลิต กล่าวนอกจากนี้ ทางกระทรวงยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันชาติไทย ในวันที่ 24 ส.ค.58 จึงเตรียมการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย จาก"บัวขาว"นักมวยขวัญใจชาวไทยชื่อก้องโลก และการแสดง "นาค 3 ฤดู" เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของวิถีเกษตรกรรมตลอดทั้งปีของไทย ที่ผูกพันกับธรรมชาติ ความเชื่อ และวัฒนธรรม นำเสนอผ่านนาฏศิลปสื่อผสม ภายใต้แนวคิด "เพาะปลูกหว่านไถ เก็บเกี่ยวกอบเกื้อ ชื่นชมเฉลิมฉลอง จิตวิญญาณแห่งการทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน"---------------------- ^ ^ -----------------------
ที่มา :
"ในประเทศ-การเมือง".ผู้จัดการ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9580000050555&Keyword=%e0%a1%c9%b5%c3