เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์เดินสายโปรโมตข้าวพรีเมี่ยมในตลาดแคนาดา-สหรัฐ หวังขยายตลาดเพิ่มขึ้น

24 กรกฏาคม 2561
2,649
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 18-26 กรกฎาคม 2561 ได้นำคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและภาคเอกชนไทยเดินทางเยือนประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา เพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทยและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า โดยเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ได้จัดกิจกรรมโปรโมตข้าวไทย "Healthy Rice Campaign 2018" ร่วมกับ Chef นุ้ย, Celebrity Chef เจ้าของร้าน PAI Restaurant ซึ่งเป็นร้านอาหารไทยชั้นนำและได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในร้านอาหารที่ดีที่สุดในโทรอนโต โดยภายในงานได้เชิญผู้นำเข้า/ผู้จัดจำหน่าย สื่อมวลชน Blogger รวมทั้ง Influencer ในวงการอาหารมาร่วมงานและได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้าวชนิดใหม่ๆ ของไทย อาทิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมมะลิแดง และข้าว กข 43 ซึ่งเป็นข้าวที่รัฐบาลไทยกำลังโปรโมตในขณะนี้ รวมทั้งได้ให้แขกร่วมทดลองชิมอาหารไทยหลากหลายเมนูที่ทำจากข้าวดังกล่าว ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง โดยได้ฝากสื่อมวลชนช่วยกันประชาสัมพันธ์บอกต่อให้ชาวแคนาดาได้รับทราบอย่างทั่วถึงต่อไป นอกจากนี้ ภายในงานยังได้มีการนำเสนอความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้าวไทยและเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย ตลอดจนจัดแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทย ที่สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของข้าวไทยที่สามารถต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่สามารถเพิ่มมูลค่าทางการตลาด ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของข้าวไทยและมีโอกาสสูงในการขยายตลาดในอเมริกาเหนือได้ในอนาคต
การเดินทางเยือนแคนาดาในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปี เป็นโอกาสดีที่ได้มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้าวพรีเมี่ยมชนิดอื่นๆ ของไทย นอกจากข้าวหอมมะลิไทยให้เข้าสู่กลุ่มผู้บริโภคชาวอเมริกาเหนือ เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ได้รับทราบว่าปัจจุบันร้านอาหารหลายร้านในแคนาดาได้นำข้าวไรซ์เบอร์รี่ขึ้นมาอยู่ในเมนูและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยหลังจากนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต จะได้ผลักดันข้าวคุณภาพดีอื่นๆ ของไทยเพิ่มเติม โดยเฉพาะข้าว กข43 ซึ่งน่าจะสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวแคนาดาได้เป็นอย่างดี เนื่องจากปัจจุบันแนวโน้ม Heathy Living กำลังเข้ามาในหมู่ผู้บริโภคชาวแคนาดา ซึ่งข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพของไทยเป็นหนึ่งในทางเลือกที่สามารถเจาะตลาดกลุ่มผู้บริโภคดังกล่าวได้

อีกทั้งในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 คณะฯ จะได้เดินทางไปจัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันนี้ในสหรัฐฯ โดยจะจัดที่ร้าน Thaimee Restaurant ในนครนิวยอร์ก โดยมี Chef หงส์ (คุณงามพร้อม ไทยมี) เจ้าของร้านซึ่งเป็นที่รู้จักคุ้นเคยเป็นอย่างดีทั้งในเมืองไทยและสหรัฐฯ โดยเป็นเชฟหญิงไทยคนแรกที่ออกรายการ Iron Chef America และร้านได้รับความนิยมจนต้องจองคิวและมีลูกค้าคนดังในสหรัฐฯ มากมาย ซึ่งคาดว่าการจัดงานดังกล่าวจะได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่าที่แคนาดา นอกจากนี้ จะยังใช้โอกาสดังกล่าวในการเดินสายพบปะหารือผู้นำเข้า/ผู้จัดจำหน่ายข้าวไทยรายสำคัญในตลาดสหรัฐฯ ฝั่งตะวันออก เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์การค้าข้าวไทย-สหรัฐฯ รับฟังอุปสรรคปัญหาในการนำเข้าข้าวไทย ตลอดจนหารือแนวทางขยายตลาดข้าวและช่องทางตลาดใหม่ๆ สำหรับข้าวสี ข้าวเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวต่อไป

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พาณิชย์เดินสายโปรโมตข้าวพรีเมี่ยมในตลาดแคนาดา-สหรัฐ หวังขยายตลาดเพิ่มขึ้น". (20-07-2561).
ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 23-07-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.prachachat.net