เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ขายข้าวรัฐ1.9ล้านตัน

19 กรกฏาคม 2561
2,638
นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เห็นชอบผลการจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาล ที่กรมได้เปิดประมูลเมื่อวันที่ 14-15 มิ.ย.61 โดยอนุมัติขายทั้งสิ้น 1.96 ล้านตัน มูลค่ากว่า 10,100 ล้านบาท แบ่งเป็นข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ปริมาณ 1.44 ล้านตัน มูลค่า 8,410.63 ล้านบาท คิดเป็น 96.83% ของปริมาณที่เปิดประมูล 1.49 ล้านตัน และข้าวเข้าอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ปริมาณ 520,000 ตัน มูลค่า 1,788.16 ล้านบาท คิดเป็น 95.87% ของปริมาณที่เปิดประมูล 540,000 ตัน โดย อคส.ได้ทำหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะการประมูลมาทำสัญญาซื้อขายข้าวสารกับองค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ภายใน 15 วันทำการแล้ว ส่วนข้าวที่เหลือจะนำมาเปิดประมูลอีกครั้งในเร็วๆนี้ จนกว่าจะหมดสต๊อก
อย่างไรก็ตาม ข้าวที่ระบายเข้าสู่อุตสาหกรรมทั้ง 2 กลุ่มนี้ นบข.กำชับให้ อคส.กำหนดมาตรการและกำกับดูแลให้ผู้ซื้อนำข้าวในสต๊อกของรัฐไปใช้ในอุตสาหกรรมตามหนังสือรับรองที่ยื่นไว้กับกรมโดยเคร่งครัด หากพบผู้ซื้อนำข้าวไปใช้ผิดวัตถุประสงค์จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด

ด้าน น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รมช.พาณิชย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ระหว่างบริษัท เมดิฟูดส์ จำกัด และบริษัท เจอเจียงจงผาน ซีเรียล แอนด์ ออยล์ จำกัด จากจีน เพื่อผลักดันข้าว กข 43 เข้าสู่ตลาดจีนว่า กระทรวงได้หาตลาดรองรับและเพิ่มช่องทางจำหน่ายข้าวพันธุ์ กข 43 โดยบริษัทจากจีนนำเข้าข้าวจากไทยอยู่แล้ว โดยเฉพาะข้าวสี และข้าวชนิดพิเศษ แต่จะเพิ่มการนำเข้าข้าว กข 43 ด้วย ถือเป็นรายแรกของจีนที่นำเข้าข้าวชนิดนี้ ตั้งเป้านำเข้าข้าวชนิดต่างๆไม่ต่ำกว่า 10,000 ตัน และขายผ่านเว็บไซต์ Tmall.com รวมถึงเว็บไซต์อื่นๆด้วย.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ขายข้าวรัฐ1.9ล้านตัน".(17-07-2561). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 19-07-2561, เข้าถึงได้จาก :