เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์ ผนึก Lemon Farm ดันสินค้าเกษตรนวัตกรรมด้านสุขภาพขึ้นห้าง

15 กรกฏาคม 2561
3,237
นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศ โดยสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม หรือ APi ร่วมกับร้านค้า Lemon Farm จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรนวัตกรรมทุกสาขา ระหว่างวันที่ 4?31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งมีทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ ข้าวพร้อมทานแคลอรี่ต่ำ มะพร้าวแปรรูปเพื่อสุขภาพ น้ำนมข้าวยาคูออร์แกนิก เอ็มบริโอไรซ์มัลติเกรน ผลไม้อบแห้งอบกรอบ ผงข้าวชงดื่ม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ แชมพูสุนัข ขนมสุนัข แผ่นซับสิวจากเปลือกมังคุด ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
การจัดงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ APi Channel มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมสามารถนำสินค้าไปทดลองวางขายในทุกช่องทางการจำหน่ายและเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรนวัตกรรม ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้บริโภคตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ การร่วมมือกับ Lemon Farm จะทำให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้จำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพซึ่งมีกำลังซื้อสูง ทำให้กระตุ้นอุปสงค์ต่อสินค้าเกษตรนวัตกรรมด้านสุขภาพได้มากขึ้น เนื่องจากร้าน Lemon Farm เป็นแหล่งรวมสินค้าเพื่อสุขภาพที่กลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพมาจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นจำนวนมาก

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า APi ได้จัดทำแผนส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยหลังจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมลักษณะเดียวกันร่วมกับ Modern Trade อื่นๆ ตลอดจนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ คือ BIOFACH SOUTH EAST ASIA 2018 และ NATURAL EXPO SOUTH EAST ASIA 2018 รวมทั้งมีแผนนำผู้ประกอบการเดินทางไปเจรจาธุรกิจในต่างประเทศด้วย ในโอกาสนี้ กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญชวนประชาชนและผู้บริโภคที่มีความสนใจสินค้านวัตกรรมเพื่อสุขภาพ คุณภาพดี ราคาเหมาะสม เข้าชมและเลือกซื้อสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยได้ที่ Lemon Farm ทุกสาขา

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พาณิชย์ ผนึก Lemon Farm ดันสินค้าเกษตรนวัตกรรมด้านสุขภาพขึ้นห้าง". (10-07-2561).
อาร์วายทีไนน์.: สืบค้นเมื่อ 13-07-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.ryt9.com