เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด ส่งเสริมสมาชิกผลิตข้าวกล้องเพื่อการส่งออก

03 กรกฏาคม 2561
3,181
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 00:00:48 น.
นายพนม แก้วกุลศรี หัวหน้าฝ่ายรวบรวมแปรรูปและส่งเสริม สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมสมาชิกผลิตข้าวกล้องเพื่อการส่งออก ผ่านโครงการนาแปลงใหญ่ตามนโยบายของรัฐบาล โดยส่งเสริมให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการปลูกข้าวพันธุ์พิษณุโลก2 - กข 49 กข 47 ซึ่งเป็นพันธุ์เมล็ดยาว ผลิตเป็นข้าวกล้องเพื่อส่งขายให้กับบริษัท The Natural Growth Co.,Ltd. หรือ NGC เป็นบริษัทที่รับซื้อข้าวกล้องจากสหกรณ์เพื่อส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลีย จำนวน 180 ตันต่อเดือน นอกจากนี้ ข้าวที่ตกเกรด ยังนำมาทำแป้งข้าวกล้อง เพื่อส่งขายให้กับบริษัทเช่นกัน จำนวน 20 ตันต่อเดือน เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
ทั้งนี้ ปัจจุบันสหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกข้าวทั้งหมด 6,000 ไร่ โดยสหกรณ์จะมีการจัดโชนแปลงปลูกข้าวของสมาชิก โดยสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีแปลงปลูกอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ไม่กระจัดกระจาย เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุม ดูแล ซึ่งสหกรณ์จะเข้าไปสำรวจคุณภาพดินในพื้นที่สมาชิกว่าเหมาะสมกับการปลูกข้าวพันธุ์ไหน และดินลักษณะนี้ควรใช้ปุ๋ยอะไร โดยจะเน้นปุ๋ยอินทรีย์ที่บริษัทส่งเสริมให้ใช้เป็นหลัก เพราะไม่มีสารตกค้าง เพื่อให้ได้ผลผลิตตรงตามที่บริษัทต้องการ

"ก่อนที่จะมีโครงการนี้ สมาชิกขายข้าวให้กับพ่อค้าทั่วไป โดยราคาพ่อค้าจะไม่มีส่วนต่าง แต่หลังจากสมาชิกเข้าร่วมโครงการ ชีวิตความเป็นอยู่มีความมั่นคงขึ้น เนื่องจากมีตลาดรองรับที่แน่นอน อีกทั้งสหกรณ์ยังรับซื้อผลผลิตในราคาที่แพงกว่าราคาท้องตลาดทั่วไป ตันละ 500 บาท นอกจากนั้น ยังมีเงินให้สมาชิกกู้ไปลงทุนก่อน ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี โดยให้กู้ไร่ละ 2,500 บาท ตลอดจน สนับสนุนรถหยอด รถดำข้าว ให้สมาชิกใช้ เพื่อลดการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว จากเดิมที่เคยใช้ประมาณ 25-30 กก.ต่อไร่ ตอนนี้ใช้ไม่เกิน 8 กก.กรัมต่อไร่ และเดิมต้นทุนในการผลิตข้าวตั้งแต่เริ่มปลูกจนเก็บเกี่ยวจะอยู่ที่ 3,600 บาทต่อไร่ ปัจจุบันเหลือเพียง 2,400 บาทต่อไร่ สามารถช่วยต้นทุนลดลงได้ ไร่ละ 1,200 บาท นอกจากนี้ผลผลิตต่อไร่ก็เพิ่มขึ้นด้วย จากเดิมที่ได้เพียงไร่ละ 650 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นเป็นไร่ละ 850-1,100 กิโลกรัมเลยทีเดียว" นายพนมกล่าว

ส่าสุดสหกรณ์ได้ส่งตัวอย่างข้าวพันธุ์ กข 57 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ต้านทานหนาวได้ดีไปให้บริษัทพิจารณา ซึ่งทางบริษัทก็ตอบรับกลับมา สหกรณ์จึงส่งเสริมให้สมาชิกปลูกข้าว กข 57 เพิ่มอีก เพื่อให้สมาชิกมีรายได้ตลอดปี
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด ส่งเสริมสมาชิกผลิตข้าวกล้องเพื่อการส่งออก". (02-07-2561).
อาร์วายทีไนน์.: สืบค้นเมื่อ 03-07-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.ryt9.com