เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรอำนาจเจริญเตือนชาวนา ซื้อปุ๋ยพ่อค้าเร่เสี่ยงของปลอม

29 มิถุนายน 2561
3,593
26 มิ.ย.61 สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญแจ้งว่า เกษตรกรผู้ทำนาปลูกข้าวในพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ อยู่ในช่วงทำนาหว่านข้าว บางคนก็กำลัง ปักดำนา จึงมีความต้องการปุ๋ยมาใส่ต้นข้าว เพื่อให้ต้นข้าวเจริญงอกงาม ได้ผลผลิตเมล็ดข้าวดกอวบอูม น้ำหนักเต็ม ขายได้ราคาดี ส่วน การเลือกซื้อปุ๋ยใส่ข้าวให้สังเกตที่ฉลากอากรระบุคำว่า ปุ๋ยเคมี ต้องระบุสูตรปุ๋ยและมีเลขทะเบียนปุ๋ยกำกับไว้บนภาชนะบรรจุปุ๋ย ลักษณะภาชนะบรรจุปุ๋ยต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่ใช่กระสอบเก่าที่นำมาบรรจุใหม่ มีรอยตัดหรือเย็บใหม่ ฉลากต้องเป็นภาษาไทยระบุชื่อการค้าและเครื่องหมายการค้า ชื่อผู้บริการและสถานที่ผลิต หรือชื่อผู้สั่งซื้อปุ๋ยเคมีเข้ามาในประเทศ และต้องมีข้อความระบุว่า ใช้แทน หรือ ใช้เสริมปุ๋ยเคมีสูตรอื่น
การซื้อปุ๋ยเคมี ควรซื้อจากร้านค้าที่มีใบอนุญาตขายหรือมีไว้เพื่อขายปุ๋ยเคมี ไม่ควรซื้อปุ๋ยจากพ่อค้าเร่ และการซื้อปุ๋ยทุกครั้งต้องขอใบเสร็จ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน รวมทั้งไม่ควรนำกระสอบปุ๋ยหรือภาชนะบรรจุปุ๋ยที่ใช้แล้วมาขาย เพราะอาจมีผู้นำไปบรรจุปุ๋ยเคมีปลอมมาขายต่อ หากเป็นไปได้ควรมีการรวมกลุ่มกันสั่งซื้อ ปุ๋ยครั้งละจำนวนมากๆ และให้สังเกตว่า ปุ๋ยปลอมจะมีราคาถูก ยี่ห้อใหม่ หรือไม่ก็พ่อค้าเร่ จะชักชวนให้ซื้อปุ๋ยอินทรีย์ปลอม มีสรรพคุณ ฆ่าหญ้าในถุงเดียวกัน จากการตรวจสอบไม่เป็นความจริง และปุ๋ยอินทรีย์เม็ด ตรวจไม่ผ่าน เพราะมีดินเหนียวผสมมาก และที่ผ่านมา ยังไม่พบปุ๋ยปลอมขายในพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ

ดังนั้น การเลือกซื้อปุ๋ยจะต้องดูให้ดีๆ จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ ในการซื้อปุ๋ยปลอม ถ้าได้ปุ๋ยปลอมจะทำให้สูญเงินไปเปล่าประโยชน์ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ปลอม สามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ในวันเวลาราชการ...

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เกษตรอำนาจเจริญเตือนชาวนา ซื้อปุ๋ยพ่อค้าเร่เสี่ยงของปลอม". (26-06-2561). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 29-06-2561, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com