เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เกษตรบุรีรัมย์ส่งเสริมชาวนาปลูกข้าวแบบโยน ลดต้นทุนผลผลิตสูงคุมวัชพืชง่าย
26 มิถุนายน 2561
831
23 มิ.ย.61 สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับเกษตรอำเภอประโคนชัย จัดอบรมให้ความรู้ชาวบ้าน เกษตรกร ในการปลูกข้าวโยนกล้า ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(เครือข่าย) ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย ของนายสุเทียน วงศ์ศิริศักดิ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์ภูเขาไฟบ้านเขาคอก โดยมีนายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดเพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงการลดต้นทุนในการทำนาด้วยการโยนกล้าและใช้สารอินทรีย์
รวมทั้งให้ชาวบ้าน เกษตรกรทราบถึงผลดีของการทำนาแบบโยนกล้า คือประหยัดเมล็ดพันธุ์ข้าว ในการทำนาโยนจะใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวเพียง 3-5 กิโลกรัมต่อไร่ จากปกติที่ชาวนาใช้เมล็ดพันธุ์ 25-30 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงไปถึง 85 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ลดต้นทุนการผลิตได้ประมาณ 1,200 - 1,500 บาทต่อไร่ นอกจากนี้ยังประหยัดแรงงาน สามารถทำนาได้เอง โดยไม่ต้องจ้างแรงงานจำนวนมาก ประหยัดเวลาในการปักดำ การควบคุมวัชพืชได้ง่ายและวัชพืชมีน้อยเนื่องจากใช้ระดับน้ำช่วยควบคุมวัชพืช อีกทั้งยังได้ผลผลิตข้าวสูงด้วย

จากนั้น เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัด อำเภอ ชาวบ้านและเกษตรกร ไปที่แปลงสาธิตการทำนาโยน ของนายสุเทียน วงศ์ศิริศักดิ์ เพื่อร่วมกันลงแขกในการทำนาด้วยการโยนกล้า

นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้าในวันนี้ เป็นการสาธิตและทำครั้งแรกในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับชาวนาที่กำลังประสบปัญหาการระบาดของวัชพืช และมีต้นทุนการผลิตข้าวที่สูง

โดยทางเลือกหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ คือการปลูกข้าวด้วยวิธีโยนกล้า ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายต่อการปฏิบัติของชาวนา และใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวน้อย ลดต้นทุนการผลิตใช้แรงงานน้อย ประหยัดเวลาในการปักดำ และไม่มีวัชพืชในแปลงนา ที่สำคัญต้นกล้าจะตั้งตัวได้ทันที ไม่มีการหยุดชะงักการเติบโตหรือต้นกล้ามีสีเหลืองเหมือนข้าวนาดำ การแตกกอดีและจำนวนต้นต่อกอก็สูง
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เกษตรบุรีรัมย์ส่งเสริมชาวนาปลูกข้าวแบบโยน ลดต้นทุนผลผลิตสูงคุมวัชพืชง่าย". (23-06-2561).
แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
23-30°C
เชียงใหม่
17-28°C
นครราชสีมา
20-28°C
ชลบุรี
23-28°C
นครศรีธรรมราช
24-25°C
ภูเก็ต
25-26°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×