เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ตีปี๊บขายข้าวฟิลิปปินส์ คุย5เดือนทะลุ4.2ล.ตัน

28 พฤษภาคม 2561
2,947
ไทยโพสต์ * "พาณิชย์" แจ้งข่าวดีตลาดข้าวไทย เผยผู้ส่งออก 4 ราย ชนะการประมูลขายข้าวขาว 25% ให้รัฐบาลฟิลิปปินส์ 2.125 แสนตัน คิด เป็น 85% ของปริมาณที่เปิดประมูล ที่เหลือ 3.75 หมื่นตัน สิงคโปร์ได้ไป มั่นใจช่วย เพิ่มยอดการส่งออก และผลักดันให้ราคาข้าวในประเทศ ปรับตัวสูงขึ้น ส่วนยอดส่งออกข้าวเกือบ 5 เดือนทะลุ 4.2 ล้านตัน เพิ่ม 2.64% มั่น ใจทั้งปีเป้า 10 ตันทำได้แน่
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระ ทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2561 รัฐ บาลฟิลิปปินส์โดยหน่วยงาน National Food Authority (NFA) ได้เปิดประมูลนำเข้าข้าวเป็นการทั่วไป (G to P) เป็นชนิดข้าวขาว 25% ปริมาณ 250,000 ตัน ซึ่งผลการประ มูลปรากฏว่า ผู้ส่งออกข้าวไทย 4 ราย ชนะการประมูลขายข้าวขาว 25% ปริมาณรวม 212,500 ตัน คิดเป็นร้อยละ 85 ของปริมาณข้าวทั้งหมดที่เปิดประมูล ส่วนที่เหลืออีก 37,500 ตัน เป็นของ Olam International Ltd. จากสิงคโปร์ และ NFA กำหนดส่งมอบข้าวเดือน ก.ค.-ส.ค.2561

"การชนะประมูลขายข้าวของเอกชนไทยในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยเพิ่มปริมาณส่งออกข้าวไทย รักษาส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยในตลาดฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้าข้าวที่สำคัญของโลกแล้ว ยังทำให้มีคำสั่งซื้อปริมาณมากมารองรับผลผลิตข้าวไทยอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนสิงหาคม 2561 ส่งผลดีต่อตลาดข้าวไทยโดยรวม และราคาข้าวที่เกษตรกรจะได้รับ รวมทั้งช่วยรักษาระดับราคาข้าวไทยให้มีเสถียรภาพยิ่งขึ้น" นายสนธิรัตน์กล่าว

ทั้งนี้ การส่งออกข้าวไทยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-22 พ.ค.2561 มีปริมาณ 4.276 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ที่มีปริมาณส่งออกอยู่ที่ 4.166 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 2.64% มีมูลค่า 2,182 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 23.26% มีตลาดส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ จีน แอฟริกาใต้ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ โดยคาดว่าการส่งออกข้าวไทยในปี 2561 จะบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 10 ล้านตันอย่างแน่นอน โดยราคาส่งออกข้าวในปัจจุบัน (เดือน เม.ย.2561) ข้าวขาวเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 451 เหรียญสหรัฐ ข้าวนึ่งตันละ 447 เหรียญสหรัฐ ข้าวหอมมะลิตันละ 1,152 เหรียญสหรัฐ.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ตีปี๊บขายข้าวฟิลิปปินส์ คุย5เดือนทะลุ4.2ล.ตัน". (26-05-2561). อาร์วายทีไนน์.: สืบค้นเมื่อ 30-05-2561,
เข้าถึงได้จาก : http://www.ryt9.com